آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مرغ گوشتی


ارزیابی اثر پروبیوتیک، چای کامبوچا و چای سبز بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های نر گوشتی سویه راس
ابوالفضل قلی بیگی فرد ، بهنام صادقی رونیزی، محسن افشارمنش، مهدی مهرآبادی
تاثيرات تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين و استفاده از مکمل آرژنين در جيره غذايي بر عملکرد و مقاومت جوجه هاي گوشتي به سرما
افسريان اميد, شهير محمدحسين, لطف الهيان هوشنگ, حسيني عبداله, موسوي ناصر, اخلاقي امير
اثر سطوح پودر ضايعات عناب بر صفات عملكردي، ليپيدهاي خوني و فعاليت آنزيم هاي كبدي جوجه هاي گوشتي
اكبر صبور قله زو، نظر افضلي، سيد محمد حسيني، سيد جواد حسيني واشان
تاثير منبع چربي و نوع افزودني بر عملكرد، صفات توليدي و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي
داريوش خادمي شورمستي ، فريد شريعتمداري ، محمد امير كريمي ترشيزي ، هوشنگ لطف اللهيان
اثر پودر خشک گياه علف چشمه (.Nasturtium officinale L) بر عملکرد و پاسخ هاي ايمني سلولي و هومورال جوجه هاي گوشتي
روستايي علي مهر محمد, ميرباقري سيدهاشميه, حقيقيان رودسري محمود
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۱۶:۴۶
تاثير سطوح مختلف تريتيکاله و جو بدون پوشينه بر عملکرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
فروغي عليرضا, يعقوب فر اكبر, صالح حسن, حسابي نامقي عليرضا
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ ۱۵:۲۲
اثرات امولسيون کننده آويلاک بر عملکرد و قابليت هضم چربي در جوجه هاي گوشتي
محمدي حامد, موسوي سيدناصر, محيطي اصلي مازيار, فرودي فرهاد, مستشاري مسعود, هادي تواتري محمدحسين
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۱۶:۰۲
مقايسه عملکرد جوجه هاي گوشتي با عملکرد ثبت شده در دفترچه هاي راهنماي آنها در شرايط آب و هوايي استان البرز
نویسندگان : منصوربهمني منصوره, مروج حسين, زاغري مجتبي, شيوازاد محمود, ممتازان راضيه, دهقان حسن رضا
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ ۱۸:۳۸
تأثیرسینبیوتیک بر فراسنجه‌های خونی، عملکرد تولید، کیفیت تخم‌مرغ و قدرت جوجه‌درآوری در مرغ‌های مادر گوشتی
نویسندگان : حسین فلاح ؛ اردشیر محیط؛ زربخت انصاری گروه علوم دامی‌، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت–ایران گروه علوم دامی‌، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری–ایران
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۱۳:۳۱