آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مرغ مادر


بررسی اثراستفاده ازهیدروکسی پروپیل متیل سلولزبا ویسکوزیته بالا، ایزوفلاوان های سویا و آرژنین بر کنترل کاهش عملکرد ناشی از چاقی در مرغ مادر
نویسندگان سعید خلجی ؛مجتبی زاغری؛ مهدی گنج خانلو؛ فاطمه غازیانی دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نگران تامین گوشت قرمز شب عید نیستیم/سرما به دام عشایر خسارت نزد
رئیس سازمان امور عشایر کشور با بیان اینکه عشایر ۲۵ درصدگوشت قرمز کشور را تامین می کنند، گفت: نگرانی بابت تامین گوشت قرمز در ایام نوروز نداریم.
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۰۸:۱۶
تاثير مکمل سلنيوم آلي و غير آلي بر عملکرد، توليد مثل، برخي فراسنجه هاي خوني و سيستم ايمني مرغ هاي مادر گوشتي
يوسفي مرتضي, قابل محمدرضا, قاضي خاني شاد علي
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ ۱۸:۵۴
برآورد ميزان نياز آهن مرغ هاي مادر گوشتي در اواخر دوره توليد با استفاده از مدل هاي غيرخطي
محمود عباسي ، مجتبي زاغري ، مهدي گنج خانلو
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ ۲۰:۳۴
برآورد میزان نیاز آهن مرغ‌های مادر گوشتی در اواخر دوره تولید با استفاده از مدل‌های غیرخطی
محمود عباسی ؛ مجتبی زاغری؛ مهدی گنج خانلو
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۱۳:۲۹
تاثير مکمل سلنيوم آلي و غير آلي بر عملکرد، توليد مثل، برخي فراسنجه هاي خوني و سيستم ايمني مرغ هاي مادر گوشتي
يوسفي مرتضي, قابل محمدرضا, قاضي خاني شاد علي
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ ۱۸:۰۰