آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مشتریان ما
جدول برخی از مشتریان تخم مرغ مایع پاستوریزه
جهت آشنایی با نام تعدادی از مشتریان که از محصول تخم مرغ مایع پاستوریزه تلاونگ استفاده می کنند اینجا راکلیک کنید .
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ ۰۸:۴۱