آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مدیریت پرورش
بررسي تاثير تزريق داخل تخم مرغي سطوح مختلف نيتريت بر رشد و توسعه ي جنين و برخي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي تازه هچ شده
الميرا محمدي، محسن دانشيار ،فرهاد فرخي اردبيلي، اسكندر عليزاده
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ ۱۴:۲۵
بررسي كارآيي فني و شكاف تكنولوژي واحدهاي پرورش مرغ تخم گذار ايران
رضا اسفنجاري كناري ، منصور زيبايي
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ ۱۳:۳۶
طرح سيستم‌هاي كنترل شرايط محيطي و تاثير عوامل محيطي بر روي رشد جوجه‌ه‌اي گوشتي
محمدحسین رئوفت
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ ۱۴:۱۰
بررسي عملكرد مرغان بومي در مناطق روستايي استان فارس
حسين نوراللهي، محمد علي كمالي
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۰۸:۳۸
تحليل ساختار هزينه و صرفه هاي ناشي از مقياس صنعت پرورش مرغ گوشتي (مطالعه موردي استان كردستان)
محمود حاجی رحیمی ، مهدی فهیم زاده ، مهدی نعمتی ، رضا مشكوه
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ ۱۵:۰۰