آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
Pasteurized Liquid Egg

Pasteurized liquid egg
“Telavang” is the leading, most familiar and reassuring brand, both for producers and consumers of poultry industry in Iran. The company was founded in 1984 and since then it has always sought innovation ...
متعادل بودن بازار مرغ/گوشت مرغ مورد نیاز کشور تامین است
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: در حال حاضر مرغ مورد نیاز کشور تامین است و مشکلی در بازار مرغ گوشتی نداریم.
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ ۱۵:۳۵
Pasteurized liquid egg
“Telavang” is the leading, most familiar and reassuring brand, both for producers and consumers of poultry industry in Iran. The company was founded in 1984 and since then it has always sought innovation ...
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ ۱۵:۰۵