آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مرغ مادر






بررسی اثراستفاده ازهیدروکسی پروپیل متیل سلولزبا ویسکوزیته بالا، ایزوفلاوان های سویا و آرژنین بر کنترل کاهش عملکرد ناشی از چاقی در مرغ مادر
نویسندگان سعید خلجی ؛مجتبی زاغری؛ مهدی گنج خانلو؛ فاطمه غازیانی دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
جداسازي و شناسايي باكتري هاي گرم مثبت هوازي و بي هوازي اختياري در تخم مرغهاي قابل جوجه كشي
دكتر غلامعلي كليدري ، دكتر حبيب پورآخوند درزي ، دكتر غلامرضا هاشمي تبار
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۰۹:۱۷
مطالعه اثر آنتي بيوتيك ها بر تيتر سرمي مايكوپلاسما گالي سپتيكم و مايكوپلاسما ساينويه
دكتر عليرضا طالبي ؛ دكتر محمد قاسمي لك
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ ۲۰:۱۵
تعيين سطح مناسب متيونين در مرغ هاي مادر گوشتي با استفاده از روش اقتصادي حداكثرسازي سود و تصميم گيري بر مبناي پاسخ هاي چندگانه
سيد عبداله حسيني ، مجتبي زاغري ، هوشنگ لطف الهيان ، محمود شيوازاد ، حسين مروج
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ ۱۰:۰۹
اثر افزايش تعداد دفعات خوراك دهي بر عملكرد مرغ هاي مادر گوشتي
اين آزمايش به منظور بررسي اثرات افزايش تعداد وعده هاي خوراك دهي به 2 يا 3 وعده در روز بر عملكرد مرغ هاي مادر گوشتي در دوره توليد از سن 24 تا 38 هفتگي اجرا گرديد. آزمايش در قالب طرح كاملاً تصادفي با سه ...
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ ۱۵:۵۶
اثرات تزريق اسيدهاي آمينه، كربوهيدرات و اسيد بوتيريك در تخم مرغ هاي جوجه كشي بر ريخت شناسي روده و عملكرد جوجه هاي گوشتي
در روز 16 جوجه كشي 400 عدد تخم مرغ بارور مرغ مادر گوشتي سويه راس 308، توزين و در قالب طرح كاملاً تصادفي به 4 گروه آزمايشي با 4 تكرار و هر تكرار شامل 25 عدد تخم مرغ تقسيم شدند. در روز 18 جوجه كشي به مايع ...
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ ۱۸:۵۹