داخلی     آرشيو مقاله     مرغ مادر
Share/Save/Bookmark
۱ نظر
 
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۵۴
کد مطلب : 10139
 

تاثير مکمل سلنيوم آلي و غير آلي بر عملکرد، توليد مثل، برخي فراسنجه هاي خوني و سيستم ايمني مرغ هاي مادر گوشتي
يوسفي مرتضي, قابل محمدرضا, قاضي خاني شاد علي
 
تاثير مکمل سلنيوم آلي و غير آلي بر عملکرد، توليد مثل، برخي فراسنجه هاي خوني و سيستم ايمني مرغ هاي مادر گوشتي
چکیده:
اين آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با6 گروه آزمايشي و 4 تکرار، به منظور ارزيابي نسبت هاي مختلف سلنيوم آلي به غيرآلي (100:0، 70:30، 50:50، 30:70 و 0:100) بر عملکرد و فراسنجه هاي خوني مرغ هاي مادر گوشتي انجام گرديد. نتايج نشان داد که در کل دوره ميزان نطفه داري، درصد تخم مرغ هاي قابل جوجه کشي، درصد جوجه درآوري و درصد توليد جوجه در گروه هاي آزمايشي حاوي نسبت هاي مختلف سلنيوم آلي نسبت به گروه حاوي 100 درصد سلنيوم غيرآلي و شاهد به طور معني داري بالاتر بود. کيفيت تخم مرغ توليدي از مرغ هاي تغذيه شده با نسبت هاي مختلف سلنيوم آلي به طور معني داري بهتر از تخم مرغ هاي گروه شاهد و گروه حاوي 100 درصد سلنيوم غيرآلي بود (p<0.05). در هفته چهارم، تعداد گلبول هاي سفيد خون مرغ هاي تغذيه شده با جيره حاوي نسبت 70:30 درصد سلنيوم آلي به غيرآلي در مقايسه با ساير گروه ها به طور معني داري کمتر بود (p<0.05). در هفته هشتم، نسبت هورمون هاي تيروئيدي T4 به T3 در مرغ هاي تغذيه شده با جيره حاوي 100 درصد سلنيوم آلي به طورمعني داري کمتر از مقدار مربوط به مرغ هاي تغذيه شده با جيره شاهد و 100 درصد سلنيوم غيرآلي بود (p<0.05). نتايج آزمايش اخير نشان داد که مکمل سلنيوم آلي موجب بهبود عملکرد توليد، توليد مثل و کيفيت تخم مرغ در مرغ هاي مادر گوشتي در انتهاي دوره آزمايش مي گردد.

كليد واژه: سلنيوم آلي، هورمون هاي تيروئيدي، قابليت جوجه کشي، نطفه داري، مرغ هاي مادر
 

طراحی سایت
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۶:۵۰:۵۸
ممنون از اطلاع رسانیتون