آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مرغ گوشتی


ارزیابی اثر پروبیوتیک، چای کامبوچا و چای سبز بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های نر گوشتی سویه راس
ابوالفضل قلی بیگی فرد ، بهنام صادقی رونیزی، محسن افشارمنش، مهدی مهرآبادی
تاثيرات تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين و استفاده از مکمل آرژنين در جيره غذايي بر عملکرد و مقاومت جوجه هاي گوشتي به سرما
افسريان اميد, شهير محمدحسين, لطف الهيان هوشنگ, حسيني عبداله, موسوي ناصر, اخلاقي امير
اثر سطوح پودر ضايعات عناب بر صفات عملكردي، ليپيدهاي خوني و فعاليت آنزيم هاي كبدي جوجه هاي گوشتي
اكبر صبور قله زو، نظر افضلي، سيد محمد حسيني، سيد جواد حسيني واشان
تاثير منبع چربي و نوع افزودني بر عملكرد، صفات توليدي و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي
داريوش خادمي شورمستي ، فريد شريعتمداري ، محمد امير كريمي ترشيزي ، هوشنگ لطف اللهيان
مقايسه كارايي افزودني هاي جاذب سموم قارچي در تغييرات بيوشيميايي و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
جواد عظيمي، محمد امير كريمي ترشيزي ، عبدالامير علامه
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ ۲۰:۳۷
پيش بيني قيمت ماهانه ي جوجه ي يك روزه ي گوشتي در استان آذربايجان شرقي
محمد قهرمان زاده
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ ۱۰:۴۱
بررسي تاثير تزريق واكسن مارك بر روي عملكرد پرورشي ودستگاه ايمني جوجه هاي گوشتي
غلامحسین رئوفی ،محمد حسن بزرگمهری فرد ،هادی حق بین نظرپاك ، ابراهیم فرامرزی ، علیرضا فلاح خیر ، الهه رئوفی
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ ۰۹:۲۲
تاثير ويتامين C و بتائين بر عملكرد جوجه هاي گوشتي در معرض تنش گرمايي
ابوالفضل زارعی، سلیمان تقی لو ،هوشنگ لطف الهیان،حسین نوروزیان
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ ۰۹:۰۸
تعيين شاخص هاي آزمايشگاهي كيفيت دانه هاي سوياي پرچرب اكسترود شده در سه دما و همبستگي آنها با عملكرد رشد جوجه هاي گوشتي
سيد علي مير قلنج ، ابوالقاسم گليان ، حسن كرمانشاهي
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ ۱۲:۱۳