آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مرغ گوشتی


ارزیابی اثر پروبیوتیک، چای کامبوچا و چای سبز بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های نر گوشتی سویه راس
ابوالفضل قلی بیگی فرد ، بهنام صادقی رونیزی، محسن افشارمنش، مهدی مهرآبادی
تاثيرات تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين و استفاده از مکمل آرژنين در جيره غذايي بر عملکرد و مقاومت جوجه هاي گوشتي به سرما
افسريان اميد, شهير محمدحسين, لطف الهيان هوشنگ, حسيني عبداله, موسوي ناصر, اخلاقي امير
اثر سطوح پودر ضايعات عناب بر صفات عملكردي، ليپيدهاي خوني و فعاليت آنزيم هاي كبدي جوجه هاي گوشتي
اكبر صبور قله زو، نظر افضلي، سيد محمد حسيني، سيد جواد حسيني واشان
تاثير منبع چربي و نوع افزودني بر عملكرد، صفات توليدي و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي
داريوش خادمي شورمستي ، فريد شريعتمداري ، محمد امير كريمي ترشيزي ، هوشنگ لطف اللهيان
استفاده از برنامه ريزي غيرخطي در جيره نويسي بر اساس حداكثر سود در جوجه هاي گوشتي
عليرضا صفامهر، ابوالفضل بشيري، مسعود مستشاري، مهرنوش ميرزايي
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ ۱۴:۲۷
اثرات اسانس ميخك بر عملكرد رشد، خصوصيات لاشه و سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي
زاهد محمدي، شكوفه غضنفري، مسعود اديب مرادي
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ ۱۴:۲۳
اثر پودر خشك گياه علف چشمه (Nasturtium officinale L.) بر عملكرد و پاسخ هاي ايمني سلولي و هومورال جوجه هاي گوشتي
به منظور بررسي اثر پودر خشك علف چشمه بر عملكرد و پاسخ هاي ايمني، آزمايش حاضر با استفاده از 200 قطعه جوجه گوشتي انجام شد. جوجه ها به چهار گروه و هر گروه به 5 دسته 10 قطعه اي تقسيم شدند. مقادير صفر (N0)،...
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ ۱۳:۴۲
اثرات امولسيون كننده ي آويلاك بر عملكرد و قابليت هضم چربي در جوجه هاي گوشتي
حامد محمدي، سيد ناصر موسوي، مازيار محيطي اصلي، فرهاد فرودي، مسعود مستشاري، محمد حسين هادي تواتري
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۱۸:۵۴
مقايسه ي عملكرد جوجه هاي گوشتي با عملكرد ثبت شده در دفترچه هاي راهنماي آنها در شرايط آب و هوايي استان البرز
منصوره منصوربهمني، حسين مروج، مجتبي زاغري، محمود شيوازاد، راضيه ممتازان، حسن رضا دهقان
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۱۸:۴۷