آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مرغ گوشتی


ارزیابی اثر پروبیوتیک، چای کامبوچا و چای سبز بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های نر گوشتی سویه راس
ابوالفضل قلی بیگی فرد ، بهنام صادقی رونیزی، محسن افشارمنش، مهدی مهرآبادی
تاثيرات تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين و استفاده از مکمل آرژنين در جيره غذايي بر عملکرد و مقاومت جوجه هاي گوشتي به سرما
افسريان اميد, شهير محمدحسين, لطف الهيان هوشنگ, حسيني عبداله, موسوي ناصر, اخلاقي امير
اثر سطوح پودر ضايعات عناب بر صفات عملكردي، ليپيدهاي خوني و فعاليت آنزيم هاي كبدي جوجه هاي گوشتي
اكبر صبور قله زو، نظر افضلي، سيد محمد حسيني، سيد جواد حسيني واشان
تاثير منبع چربي و نوع افزودني بر عملكرد، صفات توليدي و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي
داريوش خادمي شورمستي ، فريد شريعتمداري ، محمد امير كريمي ترشيزي ، هوشنگ لطف اللهيان
اثرات سطوح مختلف اسيد آمينه و نوع تلاقي بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي سويه ي آرين
كاظم یوسفی كلاریكلایی، سيد عبداله حسيني ، حسین یوسفی كلاریكلایی ،حمید شجاعی، حمیدرضا علی اكبرپور‎، محمد حسین پالیزدار
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ ۰۹:۰۸
بررسي علل عمده ضبط لاشه هاي طيورگوشتي كشتار شده در شهرستان نمين و خسارت اقتصادي ناشي از آن
آيدين عزيزپور
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ ۰۹:۲۲
تاثير تزريق داخل بطن مغزيCNQX بر اخذ غذا و آب تجمعي در جوجه
سابقه و هدف: مطالعات انجام شده پيرامون مكانيسم هاي فيزيولوژيك تنظيم اشتها در پستانداران و پرندگان نشان دهنده دخالت دو دسته از عوامل محيطي و مركزي است .گلوتامات به عنوان مهمترين ميانجي عصبي تحريكي، در ...
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ ۱۰:۴۹
تأثير برازش مدل‌هاي مختلف حيواني بر برآورد پارامترهاي ژنتيكي وزن جوجه يك روزه
از مشكلاتي كه از مرحله توليد تخم مرغ تا مصرف آن وجود دارد شكستن پوسته تخم مرغ و از بين رفتن آن مي باشد. در مرغ هاي تخم گذار 90-80 درصد تخم مرغهاي پوسته شكسته مربوط به تخم مرغ هائي است كه كيفيت آنها پايين ...
۱۳۹۰/۰۶/۰۲ ۰۸:۱۸
آسيب شناسي بافتي دستگاه تنفس ماكيان پس از واكسيناسيون عليه برونشيت عفوني H120
استفاده از واكسن برونشيت به روش اسپري ممكن با عوارض تنفسي در جوجه ها همراه باشد و زمينه را براي بروز ساير بيماري هاي عفوني تنفسي فراهم مي آورد. هدف اين تحقيق، ارزيابي هيستوپاتولوژيك دستگاه تنفسي ماكيان ...
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ ۰۰:۱۶