داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۸ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۲۲
کد مطلب : 6827
 

بررسي علل عمده ضبط لاشه هاي طيورگوشتي كشتار شده در شهرستان نمين و خسارت اقتصادي ناشي از آن
آيدين عزيزپور
 
بررسي علل عمده ضبط لاشه هاي طيورگوشتي كشتار شده در شهرستان نمين و خسارت اقتصادي ناشي از آن
هدف از اين تحقيق تعيين علل عمده حذف لاشه هاي طيورگوشتي و ضرر و زيان اقتصادي ناشي از ضبط لاشه ها در كشتارگاه صنعتي شهرستان نمين در طول يك سال (از ابتداي فروردين ماه تا اسفند 1387) مي باشد. بطوريكه در طي اين مدت ميزان كشتار مرغ گوشتي 2741794 قطعه بوده است كه در مجموع 7662237 كيلوگرم وزن زنده كشتار و 5560963 كيلوگرم وزن خالص كشتار را شامل مي شود. از اين تعداد، 20479 قطعه مرغ گوشتي با 74/0% از كل كشتار به وزن تقريبي 1/33358 كيلوگرم به علل مختلف حذف و ضبط گرديده است كه خسارت اقتصادي مرتبط با آنها 834661690 ريال برآورد مي شود. تعداد موارد حذفي و درصد آنها نسبت به كل لاشه هاي حذفي شامل: 7 لاشه (03/0%) به علت تومور ، 25 لاشه( 12/0%) به علت لاشه هاي حرام شده ، 573 لاشه (80/2 %) به علت مسموميت، 1809 لاشه(83/8%) به علت سينوويت / آرتريت ، 1953 لاشه
(53/9 %) به علت بيماري مزمن تنفسي ،2557 لاشه (48/12%) به علت لاغري مفرط ،6680 لاشه (61/32%) به علت آسيت / پريتونيت و 6875 لاشه (57/33%) به علت سپتي سمي مي باشد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه ميزان حذف لاشه و ضرر و زيان اقتصادي مرتبط با ضبط لاشه ها در زمستان در مقايسه با ساير فصول سال بيشتر است. از كل لاشه هاي ضبطي بيشترين موارد حذفي را لاشه هاي سپتي سمي و آسيت /پريتونيت تشكيل مي دهد.

کليدواژگان: كشتارگاه، لاشه ، ضبط ، زيان اقتصادي ،نمين