آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مرغ گوشتی


ارزیابی اثر پروبیوتیک، چای کامبوچا و چای سبز بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های نر گوشتی سویه راس
ابوالفضل قلی بیگی فرد ، بهنام صادقی رونیزی، محسن افشارمنش، مهدی مهرآبادی
تاثيرات تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين و استفاده از مکمل آرژنين در جيره غذايي بر عملکرد و مقاومت جوجه هاي گوشتي به سرما
افسريان اميد, شهير محمدحسين, لطف الهيان هوشنگ, حسيني عبداله, موسوي ناصر, اخلاقي امير
اثر سطوح پودر ضايعات عناب بر صفات عملكردي، ليپيدهاي خوني و فعاليت آنزيم هاي كبدي جوجه هاي گوشتي
اكبر صبور قله زو، نظر افضلي، سيد محمد حسيني، سيد جواد حسيني واشان
تاثير منبع چربي و نوع افزودني بر عملكرد، صفات توليدي و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي
داريوش خادمي شورمستي ، فريد شريعتمداري ، محمد امير كريمي ترشيزي ، هوشنگ لطف اللهيان
بررسي اثرسطوح مختلف مخلوط گياهان دارويي گزنه، پونه و کاکوتي برعملکرد، کيفيت لاشه و پارامترهاي بيوشيميايي و سلول هاي سفيد خون جوجه هاي گوشتی
نوبخت علي, رحيم زاده محمدرضا, صفاشهر عليرضا
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ ۱۰:۴۸
بررسي اثر مزوليت هاي منطقه مغوئيه رفسنجان و اندازه ذرات آنها بر عملكرد، فراسنجه هاي خوني و قابليت هضم جوجه هاي گوشتي
جواد غلامي ، محمد حسن فولادي ، محمد سالارمعيني
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ ۱۲:۰۷
بررسي تاثير سطوح مختلف اسيدهاي آمينه گوگرد دار بر عملكرد نيمچه ها و مرغان مادر گوشتي
رضا پور اسلامي، فتح ا... بلداجي ، سعيد حسني
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ ۱۹:۰۹
اثر بتاگلوکان مخمر بر ميزان آلبومين، گلوبولين، اوره و پروتئين تام پلاسماي جوجه هاي گوشتي
كارگري رضاپور علي, قبادي سميه, ذاكري افشين
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ ۱۹:۲۱
اثر عصاره گياه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد، پاسخ هاي ايمني سلولي و هومورال جوجه هاي گوشتي
روستايي عليمهر محمد, قهرماني زهرائي باهر, حقيقيان رودسري محمود
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۱۸:۵۶