آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مرغ گوشتی


ارزیابی اثر پروبیوتیک، چای کامبوچا و چای سبز بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های نر گوشتی سویه راس
ابوالفضل قلی بیگی فرد ، بهنام صادقی رونیزی، محسن افشارمنش، مهدی مهرآبادی
تاثيرات تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين و استفاده از مکمل آرژنين در جيره غذايي بر عملکرد و مقاومت جوجه هاي گوشتي به سرما
افسريان اميد, شهير محمدحسين, لطف الهيان هوشنگ, حسيني عبداله, موسوي ناصر, اخلاقي امير
اثر سطوح پودر ضايعات عناب بر صفات عملكردي، ليپيدهاي خوني و فعاليت آنزيم هاي كبدي جوجه هاي گوشتي
اكبر صبور قله زو، نظر افضلي، سيد محمد حسيني، سيد جواد حسيني واشان
تاثير منبع چربي و نوع افزودني بر عملكرد، صفات توليدي و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي
داريوش خادمي شورمستي ، فريد شريعتمداري ، محمد امير كريمي ترشيزي ، هوشنگ لطف اللهيان
تلقیح داخل کلواکی ،روش برگزیده وموثری در تعیین اثر بخشی  جدایه های باکتریایی پروبیوتیکی در مقابل کلونیزاسیون کمبیلوباکتر در جوجه های گوشتی
ترجمه : علی یوسف زاده کلخوران
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ ۱۱:۳۱
تأثیر پادتن اختصاصی زرده تخم مرغ بر مرفولوژی مخاط روده وکاهش موضعی شدن باکتری اشریشیاکلی‌ ‌در جوجه‌های گوشتی
مریم شفیعی؛ شعبان رحیمی ؛ محمد‌امیر کریمی ترشیزی؛ تقی زهرایی صالحی
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ ۱۴:۴۵
مطالعه اثرات بنتونيت پر تورم و كم تورم فرآوري شده و فرآوري نشده بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
عليرضا آقاشاهي، مهدي اماني، سيد داود شريفي، احمد افضل زاده
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ ۱۱:۴۸
تاثير تزريق روغن زيتون به درون كيسه زرده بر عملكرد رشد و توسعه سينه در جوجه گوشتي متاثر از تنش گرسنگي پس از تفريخ
زهرا خرمي ، حشمت اله خسروي نيا ، آرش آذرفر ، اكبر چراغي
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ۱۹:۵۰
استفاده از ضايعات جانوري و گياهي به عنوان منابع رنگدانه اي در تغيير رنگ پوست و گوشت جوجه هاي گوشتي
ابراهيم مصلحي، سيامك يوسفي سياه كلرودي، كاظم كريمي، علي مقيمي
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ۱۰:۵۷