آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مرغ گوشتی


ارزیابی اثر پروبیوتیک، چای کامبوچا و چای سبز بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های نر گوشتی سویه راس
ابوالفضل قلی بیگی فرد ، بهنام صادقی رونیزی، محسن افشارمنش، مهدی مهرآبادی
تاثيرات تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين و استفاده از مکمل آرژنين در جيره غذايي بر عملکرد و مقاومت جوجه هاي گوشتي به سرما
افسريان اميد, شهير محمدحسين, لطف الهيان هوشنگ, حسيني عبداله, موسوي ناصر, اخلاقي امير
اثر سطوح پودر ضايعات عناب بر صفات عملكردي، ليپيدهاي خوني و فعاليت آنزيم هاي كبدي جوجه هاي گوشتي
اكبر صبور قله زو، نظر افضلي، سيد محمد حسيني، سيد جواد حسيني واشان
تاثير منبع چربي و نوع افزودني بر عملكرد، صفات توليدي و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي
داريوش خادمي شورمستي ، فريد شريعتمداري ، محمد امير كريمي ترشيزي ، هوشنگ لطف اللهيان
تاثير استفاده مجدد از بستر و فرآوري آن بر عملكرد جوجه هاي گوشتي و كيفيت بستر
مصطفي لطفي، فريد شريعتمداري، محمد امير كريمي ترشيزي
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۰۸:۵۷
اثرات تزريق داخل تخم مرغ بتا هيدركسي بتا متيل بوتيرات و گلوكز روي عملكرد رشد و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي
مجيد متقي طلب ، مريم كاظمي ميانگسكري، نويد قوي حسين زاده
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ ۰۹:۲۹
تاثير استفاده مجدد از بستر و فرآوري آن بر عملكرد جوجه هاي گوشتي و كيفيت بستر
مصطفي لطفي، فريد شريعتمداري، محمد امير كريمي ترشيزي
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ ۱۵:۳۵
بررسي اثر عوامل مادري بر صفات توليدي و توليد مثل يك لاين تجارتي گوشتي
عليرضا فتحي، رسول واعظ ترشيزي و ناصر امام جمعه كاشان
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ ۰۹:۴۶
بررسي اثرات زئوليت (كلينوپتيلوليت) بر شاخص هاي عملكرد مرغ تخمگذار تجارتي
احمد حسن آبادي ، مرتضي صفرخانلو
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ ۱۲:۰۲