بخش :  
روز :  
ماه :  
سال :  
تاثيرسينبيوتيك بر فراسنجه هاي خوني، عملكرد توليد، كيفيت تخم مرغ و قدرت جوجه درآوري در مرغ هاي مادر گوشتي
حسين فلاح ، اردشير محيط ، زربخت انصاري
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ ۱۳:۵۳
اثر پودر خشك گياه علف چشمه (Nasturtium officinale L.) بر عملكرد و پاسخ هاي ايمني سلولي و هومورال جوجه هاي گوشتي
به منظور بررسي اثر پودر خشك علف چشمه بر عملكرد و پاسخ هاي ايمني، آزمايش حاضر با استفاده از 200 قطعه جوجه گوشتي انجام شد. جوجه ها به چهار گروه و هر گروه به 5 دسته 10 قطعه اي تقسيم شدند. مقادير صفر (N0)،...
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ ۱۳:۴۲
تاثير سطوح مختلف تريتيكاله و جو بدون پوشينه بر عملكرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
علي رضا فروغي، اكبر يعقوبفر، حسن صالح، علي رضا حسابي نامقي
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ ۱۳:۳۲
اثرات امولسيون كننده ي آويلاك بر عملكرد و قابليت هضم چربي در جوجه هاي گوشتي
حامد محمدي، سيد ناصر موسوي، مازيار محيطي اصلي، فرهاد فرودي، مسعود مستشاري، محمد حسين هادي تواتري
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۱۸:۵۴
مقايسه ي عملكرد جوجه هاي گوشتي با عملكرد ثبت شده در دفترچه هاي راهنماي آنها در شرايط آب و هوايي استان البرز
منصوره منصوربهمني، حسين مروج، مجتبي زاغري، محمود شيوازاد، راضيه ممتازان، حسن رضا دهقان
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۱۸:۴۷
تاثير استفاده مجدد از بستر و فرآوري آن بر عملكرد جوجه هاي گوشتي و كيفيت بستر
مصطفي لطفي، فريد شريعتمداري، محمد امير كريمي ترشيزي
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۰۸:۵۷
تاثير گياه خرفه بر عملكرد و خصوصيات لاشه ي جوجه هاي گوشتي
محمدرضا قرباني، محمد بوجارپور، منصور مياحي، جمال فياضي، سيدرضا فاطمي طباطبايي، سيد صالح طباطبايي
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۰۸:۵۳
اثر افزايش انرژي جيره و افزودن اسيد استيك بر عملكرد و ميكروفلور روده ي جوجه هاي گوشتي
محمد روستايي علي مهر، حديث مويدي احمدسرايي، محمود حقيقيان رودسري
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ ۰۹:۴۳
شناسايي چندشكلي اگزون ششم ژن Pit1 در مرغ بومي آذربايجان غربي با استفاده از روش PCR-SSCP
جواد برومند، علي هاشمي، كريم مرداني، محمد قادرزاده
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ ۱۳:۰۲
تاثير تراكم پروتئين و مدت تغذيه جيره پيش آغازين بر عملكرد، رشد و نمو دستگاه گوارش، تركيبات بدن، خصوصيات لاشه و برخي از فراسنجه هاي خوني در جو
سهيل يوسفي، منصور رضائي ، زربخت انصاري پيرسرائي
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ ۱۵:۲۲
بررسي دامنه پراكنش، تراكم و زيست شناسي زادآوري قرقاول بال نقره اي (Phasianus colchicus principalis، Sclater، 1885) در شمال شرق ايران
نسرين كيوانفر، منصور علي آباديان
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ ۰۹:۳۳
اثرات تزريق داخل تخم مرغ بتا هيدركسي بتا متيل بوتيرات و گلوكز روي عملكرد رشد و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي
مجيد متقي طلب ، مريم كاظمي ميانگسكري، نويد قوي حسين زاده
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ ۰۹:۲۹
ارزيابي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي و حسي برگر توليد شده با نسبت هاي متفاوت گوشت مرغ و ماهي (كيلكا)
يزدان مرادي، مجيد مصدق ، مريم فهيم دانش
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ ۱۵:۰۵
اثر افزودن مايع مني به اسپرم پوشش دار شده قوچ تالشي در حضور و عدم حضور زرده تخم مرغ
عليرضا وافري، محمد روستائي علي مهر
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ ۱۴:۵۵
اثر سطوح مختلف بذر خار مريم بر عملكرد و برخي شاخص هاي كيفي تخم مرغ در مرغ هاي تخمگذار
سيد محمد حسيني، مصيب شلايي
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۱۰:۴۸
تزريق درون تخم مرغ نانو ذرات نقره وعصاره هاي آويشن ومرزه درروز 17جنيني وتاثير آن برعملكرد وپارامترهاي خوني جوجه هاي گوشتي در روزهاي14و21پرورش
علي اصغر ساكي، جلال سالاري
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ ۰۹:۰۱
سطح تمايز و عملكرد سيستم عصبي روده اي در جنين مرغ
صمد محمد نژاد ، حسينعلي عرب ، سعيده نعيمي
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ ۰۹:۴۷
جداسازي، تعيين سروتيپ و مقاومت آنتي بيوتيكي سالمونلاهاي جدا شده از مرغ هاي كشتار شده استان گيلان
يداله اسدپور، مهرداد محمدي، سيدعلي پوربخش، مهدي رسا
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۰۹:۲۵
مقایسه اثرات پری‌بیوتیک های تجاری بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزا و نیوکاسل در مرغ‌های تخم گذار
نویسندگان 1امید افسریان ؛ 2محمد شهیر؛ 3مریم شریفی؛ 4سید سعید موسوی؛ 5کمال عبدی شیشه گران
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ ۱۵:۰۶
بررسي اثر جيره هاي حاوي نعناع، پروبيوتيك يا پريبيوتيك بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي
امين دوستي، كامران طاهر پور، جواد نصر ، حسينعلي قاسمي
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۰۹:۵۵