بخش :  
روز :  
ماه :  
سال :  
مقایسه حساسیت دو روش RT-PCR و RRT-PCR برای تشخیص ویروس بیماری نیوکاسل در طیور
سمیه ستاری , شیدا ورکوهی , محمد حسین بنابازی, میثم طباطبایی پژوه
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ ۱۵:۲۹
پارامترهای عملکرد پرورشی طیور در کوکسیدیوز تجربی درمان شده با دیکلازوریل و کلوپیدول، نیاز به ارزیابی منابع جدید
حامد اسدی , محمد اسدی , محدثه ابوحسینی طبری , محمدرضا یوسفی
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ ۱۵:۲۵
تاثير سطوح مختلف زرده تخم مرغ در رقيق کننده تريس بر کيفيت اسپرم قوچ زل در شرايط سردسازي و انجماد
احمدي همداني مهناز, جعفري آهنگري يوسف, زره داران سعيد
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ ۱۹:۵۱
تاثير سطوح مختلف متيونين و پروتئين جيره بر توليد و خصوصيات تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار در اواخر دوره تخم گذاري
ساكي علي ‌اصغر, حقي مرتضي, رحمت نژاد عنايت
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ ۱۹:۴۷
كاربرد مدل تابعيت تصادفي در تجزيه ژنتيكي توليد تخم مرغ در مرغان بومي استان فارس
علي پناه مسعود, محمدي زهرا, اسدي فوزي مسعود, ركوعي محمد
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ ۱۹:۴۲
برآورد همبستگي ژنتيكي و فنوتيپي صفات عملكرد و كيفيت تخم مرغ در مرغان بومي استان يزد
حكيمه امامقلي بگلي، سعيد زره داران، سعيد حسني، عليرضا خان احمدي، مختارعلي عباسي
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ۱۰:۲۱
تعيين سطح مناسب متيونين در مرغ هاي مادر گوشتي با استفاده از روش اقتصادي حداكثرسازي سود و تصميم گيري بر مبناي پاسخ هاي چندگانه
سيد عبداله حسيني ، مجتبي زاغري ، هوشنگ لطف الهيان ، محمود شيوازاد ، حسين مروج
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ۱۰:۱۵
تاثير سطوح مختلف تريتيکاله و جو بدون پوشينه بر عملکرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
فروغي عليرضا, يعقوب فر اكبر, صالح حسن, حسابي نامقي عليرضا
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ۱۰:۱۱
بررسي اثرات سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتي آنزيم کمبو بر عملکرد، فراسنجه هاي خون و صفات کيفي تخم مرغ و در مرغ هاي تخم گذار
نوبخت علي, حامدي اوغولبيك علي اشرف
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۲۱:۰۳
تعيين آلودگي سالمونلايي تخم مرغ هاي بومي استان کهگيلويه و بويراحمد با استفاده از تکنيک PCR و ارزيابي مقاومت دارويي
منادي مهدي , كارگر محمد, نقي ها اصغر, محمدي رضا
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۸:۳۲
تاثير مکمل سلنيوم آلي و غير آلي بر عملکرد، توليد مثل، برخي فراسنجه هاي خوني و سيستم ايمني مرغ هاي مادر گوشتي
يوسفي مرتضي, قابل محمدرضا, قاضي خاني شاد علي
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ ۱۸:۵۴
مطالعه اثرات تابش ليزر موج پيوسته در محدوده مرئي بر خصوصيات فيزيکوشيميايي پروتئين هاي سفيده تخم مرغ
محمودي رزاق, حسين زاده محمدسعيد, صفري ابراهيم, موسوي ميرحسن, زارع پيمان, فخري اميد, فرشي ياشار
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ ۱۸:۴۶
اثر تزريق داخل تخم مرغ گرلين بر فعاليت آنزيم سوکراز مخاط روده کوچک جوجه هاي گوشتي
قياسي قلعه كندي جمشيد
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ ۱۰:۰۹
شناسايي ملكولي سروتيپ هاي ويروس برونشيت عفوني در جوجه هاي گوشتي استان گيلان
ليلا اسدپور
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ ۰۹:۵۷
تاثير منبع چربي و نوع افزودني بر عملكرد، صفات توليدي و ريخت شناسي روده جوجه هاي گوشتي
داريوش خادمي شورمستي ، فريد شريعتمداري ، محمد امير كريمي ترشيزي ، هوشنگ لطف اللهيان
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ۱۸:۲۸
تاثير ويتامين هاي E و C و نوع روغن جيره بر عملكرد و فراسنجه هاي سرم جوجه هاي گوشتي
مازيار محيطي اصلي ، معين قناعت پرست رشتي
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ۲۰:۱۲
تاثير افزودن پودر گياه خرفه (Portulaca oleracea L.) به جيره بر عملكرد، پاسخ ايمني و برخي صفات خوني جوجه هاي گوشتي
حسن صفري ، اردشير محيط ، مازيار محيطي اصلي
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ۲۰:۰۹
بررسي عملكرد و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي حاوي مكمل اسيد بوتيريك و ال-كارنيتين
زهرا نوره ، علي خطيب جو ، فرشيد فتاح نيا ، محمد اكبري قرائي
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ ۲۱:۴۱
اثر سطوح گوناگون پروبيوتيك كلوستات بر عملكرد و ايمني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي در دوره پاياني
مهديه سلطاني ، مژگان مظهري ، اميد علي اسماعيلي پور
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ ۲۱:۳۸
تاثير چاي ترش (Hibiscus sabdariffa) بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره آلوده به آفلاتوكسين
فرهاد محمدي ، فرزاد باقرزاده كاسماني ، كمال شجاعيان ، مهران مهري ، محمد امير كريمي ترشيزي
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ ۱۸:۵۲