بخش :  
روز :  
ماه :  
سال :  
اثرات امولسيون کننده آويلاک بر عملکرد و قابليت هضم چربي در جوجه هاي گوشتي
محمدي حامد, موسوي سيدناصر, محيطي اصلي مازيار, فرودي فرهاد, مستشاري مسعود, هادي تواتري محمدحسين
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۱۶:۰۲
مقايسه عملکرد جوجه هاي گوشتي با عملکرد ثبت شده در دفترچه هاي راهنماي آنها در شرايط آب و هوايي استان البرز
نویسندگان : منصوربهمني منصوره, مروج حسين, زاغري مجتبي, شيوازاد محمود, ممتازان راضيه, دهقان حسن رضا
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ ۱۸:۳۸
مطالعه شجره شناسي جدايه هاي ويروس برونشيت عفوني پرندگان در ايران طي سال هاي 1389-1388 براساس قطعه ژن گليكوپروتئين
مسعود هاشم زاده ، وحيد كريمي ، شهين مسعودي ، عبدالحميد شوشتري ، آرش قليان چي لنگرودي ، رضا مميز ، محمدحسين ناظم شيرازي ، حسين مقصودلو ، رضا حسن زاده ، فاطمه عشرت آبادي
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ ۱۰:۵۸
مطالعه شجره شناسي بر اساس ژن فسفوپروتئين ويروس هاي نيوكاسل جدا شده در ايران، 1389-1391
آرش قليانچي لنگرودي ، حسين حسيني ، وحيد كريمي ، اميد مددگار ، مسعود هاشم زاده ، سيد علي غفوري ، سيد سينا باقري ، سيد ميلاد واحدي، مجله بين المللي تحقيقات دامپزشكي، سال هشتم، شماره 2، 2014 صص 73-77
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ ۱۸:۵۲
مروری جامع بر سندرم تنفسی خاورمیانه
دکتر آرش قلیانچی لنگرودی , دکتر حمیده نجفی , استادیار گروه میکروبیولوژی و ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران , دستیار تخصصی ویروس شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ ۲۰:۱۸
بررسی اثراستفاده ازهیدروکسی پروپیل متیل سلولزبا ویسکوزیته بالا، ایزوفلاوان های سویا و آرژنین بر کنترل کاهش عملکرد ناشی از چاقی در مرغ مادر
نویسندگان سعید خلجی ؛مجتبی زاغری؛ مهدی گنج خانلو؛ فاطمه غازیانی دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ ۱۱:۲۱
مقایسه اثرات پری‌بیوتیک‌های تجاری(ساف مانان،Bio-MOS وفرمکتو)بر عملکرد،صفات کیفی تخم‌مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزاونیوکاسل درمرغ‌ تخم گذار
نویسندگان محمد شهیر؛ مریم شریفی؛ امید افسریان ؛ سید سعید موسوی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان–ایران
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ ۱۲:۱۸
تأثیرسینبیوتیک بر فراسنجه‌های خونی، عملکرد تولید، کیفیت تخم‌مرغ و قدرت جوجه‌درآوری در مرغ‌های مادر گوشتی
نویسندگان : حسین فلاح ؛ اردشیر محیط؛ زربخت انصاری گروه علوم دامی‌، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت–ایران گروه علوم دامی‌، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری–ایران
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۱۳:۳۱
بررسي اثرات حذف مكمل هاي معدني و ويتاميني از جيره رشد و پاياني طيور گوشتي
عبدالرضا كامياب، عليرضا محمد حسيني، محمد مرادي شهربابك
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ ۱۵:۰۰
استفاده از برنامه ريزي غيرخطي در جيره نويسي بر اساس حداكثر سود در جوجه هاي گوشتي
عليرضا صفامهر، ابوالفضل بشيري، مسعود مستشاري، مهرنوش ميرزايي
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ ۱۴:۲۷
اثرسطوح توازن كاتيون آنيون و پروتئين جيره بر عملكرد و فراسنجه هاي بيوشيميائي و هماتولوژي خون جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمائي
عليرضا صفامهر ، محمد نريماني ، علي نوبخت
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ ۱۴:۱۱
مقايسه اثر چهار نوع آنزيم مختلف تجارتي بر عملكرد و برخي از خصوصيات دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره برپايه جو
حسن شيرزادي، حسين مروج، محمود شيوا زاد
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ ۱۳:۳۷
بررسي بيان موقت ژن VP2 ويروس بسيار حاد بيماري بورس عفوني در برگ توتون، يونجه و كاهو به روش آگرواينفيلتراسيون
شهرام پورسيدي، هاله هاشمي سهي، منصور اميدي، سيد علي قرشي، علي اکبر شاه نجات، عصمت جورابچي
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ ۱۷:۱۵
تاثير عفونت تجربي كوكسيديايي بر ايمني سلولي حاصل از واكسيناسيون نيوكاسل در جوجه هاي گوشتي
بهرام شجاعدوست ، فرهيد همت زاده ، جلال غلامي سيدكلايي ، صادق رهبري ، محمد طاهري
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ ۱۶:۰۰
بررسي جمعيت ميكروبي روده و پاسخ رشد جوجه هاي گوشتي جوان به جيره هاي مكمل شده با روكسارسون، آويلامايسين و فورمايسين گلد ۵۴۵
اميد عشايري زاده، بهروز دستار، محمود شمس شرق ، مرتضي خميري
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ ۱۳:۵۵
بررسي ميزان ايمني زايي واكسن هاي نيوكاسل غير فعال شده به صورت تجاري، فرمالينه و بيناري اتيلن آمين در جوجه هاي SPF
بيماري نيوكاسل (ND) يكي از مشكلات مهم در صنعت طيور مي باشد. سالانه شيوع اين بيماري باعث ضررهاي اقتصادي فراوان در سرتا سر جهان مي گردد. لذا بررسي و ساخت واكسن هاي موثرتر بر اين بيماري مهم به نظر مي رسد....
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ ۱۰:۳۶
مطالعه تجربي پاتوژنيسيته 3 جدايه كم خوني عفوني طيور در ايران
بمنظور ارزيابي بيماريزايي 3 تيپ ويروس جدا شده از بيماري كم خوني طيور اين مطالعه در پنج گروه تجربي انجام گرفت. پس از تيتر كردن سه جدايه ويروسي به30 جوجه يكروزه SPF بطور تجربي داخل عضلاني تلقيح (10 جوجه ...
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ ۱۰:۲۸
تاثير سه دماي مختلف اكستروژن دانه سوياي پرچرب بر مقدار انرژي قابل متابوليسم ظاهري (AMEn)، قابليت هضم مواد مغذي و عملكرد توليد جوجه هاي گوشتي
سيدعلي ميرقلنج، ابوالقاسم گليان، حسن كرمانشاهي، احمد رضا راجي
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ ۱۱:۵۲
كاربرد مدل تابعيت تصادفي در تجزيه ژنتيكي توليد تخم مرغ درمرغان بومي استان فارس
مسعود علي پناه، زهرا محمدي، مسعود اسدي فوزي، محمد ركوعي
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ ۱۱:۳۷
اثرات اسانس ميخك بر عملكرد رشد، خصوصيات لاشه و سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي
زاهد محمدي، شكوفه غضنفري، مسعود اديب مرادي
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ ۱۴:۲۳