بخش :  
روز :  
ماه :  
سال :  
تاثير عصاره الكلي استويا (Stevia rebaudiana) بر عملكرد و پاسخ ايمني هومورال جوجه هاي گوشتي
زهرا بشارتي، مهرداد محمدي، محمد روستايي علي مهر، يوسف حميد اوغلي
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۱۶:۵۷
مطالعه شجره شناسي بر اساس ژن فسفوپروتئين ويروس هاي نيوکاسل جدا شده در ايران، 1389-1391
قليان چي لنگرودي آرش, حسيني حسين, كريمي وحيد, مددگار اميد, هاشم زاده مسعود, غفوري سيدعلي, باقري قاديکلايي سيدسينا, واحدي سيدميلاد
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۵:۴۹
مطالعه مقايسه اي کوکسيديوز تجربي در جوجه هاي گوشتي دو سويه Ross و Cobb از طريق اندازه گيري کاروتنوئيدهاي پلاسما
شجاعي سيدشاپوررضا, كاكرودي نيماعيسي, بختياري نيما
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۳:۰۸
ارزيابي اثر بسته بندي با فيلم هاي زيست تخريب پذير کيتوزان و فرموله شده با اسانس سير (.Allium sativum L) بر ويژگي هاي شيميايي فيله مرغ
مولايي آقايي ابراهيم, كامكار ابوالفضل, آخوندزاده بستي افشين, خنجري علي, كونتوميناس مايكل
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۲:۴۳
مقايسه اثرات جايگزين هاي آنتي بيوتيک بر ليپيدهاي زرده تخم مرغ، متابوليت هاي خوني و صفات کيفي تخم مرغ در مرغان تخم گذار
حسيني سيدمحمد, شلايي مصيب
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۲:۳۶
بررسي اثر سطوح مختلف کلسيم و فسفر بر عملکرد مرغان بومي ايستگاه مرغ بومي خراسان در مراحل مختلف توليد
حسابي نامقي عليرضا
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۱۲:۳۶
اثر مقايسه اي ژل آلوئه ورا و پروبيوتيک (بايومين ايمبو) بر عملکرد، پاسخ ايمني و خصوصيات کيفي تخم مرغ مرغ هاي تخم گذار تجاري
مهدي زاده سيدمظفر, زارعي ابوالفضل, لطف الهيان هوشنگ, ميرزائي فرهاد, لباسچي محمدحسين, حاجي محمدي محسن
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۱۲:۳۰
بررسي فراواني و تعيين گروه هاي سرمي و الگوي حساسيت آنتي بيوتيکي سالمونلا در گوشت مرغ در شهرستان اردبيل
رييسي الهام, قيامي راد مهدي
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۱۲:۲۵
بررسي شيوع گونه هاي کمپيلوباکتر در مراحل مختلف کشتار و عرضه لاشه مرغ
ايران نژاد امين, رحيمي ابراهيم, غلامي آهنگران مجيد
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۱۲:۲۲
اولين گزارش کوکسيديوز و زخم سنگدان در يک فنچ گورخري (Taeniopygia guttata) در ايران
نوري محسن, آذرآباد هستي, معيني مهرنوش
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ ۲۱:۳۵
تاثير ضدويروسي عصاره هاي الکلي ليمو، بابونه، موسير و گل سرخ بر ويروس بيماري نيوکاسل
رضاتوفيقي الهام, ابراهيميان مريم, لردي فر پريناز, مهرآور ندا, سيدنژاد سيدمنصور
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۲۰:۵۶
بکارگيري روش HRM در شناسايي و تفريق جدايه هاي ايراني ويروس بيماري نيوکاسل از سويه هاي واکسينال
ديبازر شهداد, شيخي نريمان, همت زاده فرهيد, چرخكار سعيد, پوربخش سيدعلي
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۲۰:۳۶
مقايسه عيار پادتن سرمي 8 نوع واكسن زنده تجاري برونشيت عفوني در جوجه هاي گوشتي
مهدوي سامان, ذاكري افشين, مهمان نواز يوسف
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۲۰:۲۶
تفكيك و تخليص آنتي ژنهاي سفيده تخم مرغ
دين محمدپوري فروغه, پزشكي محمد
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ۱۱:۳۵
توليد و ارزيابي ايمونوگلوبولين Y عليه سالمونلا تيفي موريوم در سرم مرغ و تخم مرغ
سعادتي مجتبي, قرباني نسيبه, براتي بابك, نظريان شهرام
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۱۹:۰۶
بررسي حضور عوامل قارچي در بخش هاي مختلف مراکز جوجه کشي واقع در استان مازندران
طاهري هانيه, شريف زاده عقيل, اكبري قاسم, بوژمهراني حسين
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۱۸:۵۱
مطالعه ارتباط بين ايمني هومورال با دفع اووسيست در جوجه هاي آلوده به ايمريا و بررسي اثر درمان با سالينومايسين
فخراحمد فاطمه, نبيان صديقه, عرب خزائلي فاطمه
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۱۸:۳۷
اثر افزودن نانوذرات اکسيد مس و اليگوساکاريد مانان به جيره جوجه هاي گوشتي بر فلور ميکربي روده و وزن اندام هاي دروني بدن
ثابت سروستاني شهين, رضواني محمدرضا, ضميري محمدجواد, شكرفروش شهرام, آتشي هادي, مصلح نجمه
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۱۸:۲۹
ارزیابی کارایی استفاده از پودر یونجه در تولکبری اجباری بر فراسنجه های مرفومتریک روده و عملکرد مرغان تخمگذار تجاری
احسان شهرامی ؛ مریم رضائیان
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ ۱۵:۳۸
بررسی ایمنی هومورال در طیور چالش شده با ایمریا قبل و پس از واکسیناسیون به روش الایزا
صدیقه نبیان ؛ فاطمه عرب خزائلی ؛ محمدحسین کفایتی ؛ مهرداد مدیرصانعی
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ ۱۵:۳۳