بخش :  
روز :  
ماه :  
سال :  
تاثير اندازه و سطوح مختلف كلينوپتيلوليت در جيره بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي، خصوصيات استخوان درشت ني و لاشه جوجه هاي گوشتي
بهمن پريزاديان كاوان، محمود شمس شرق، سعيد حسني، يوسف مصطفي لو
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۰۹:۵۱
تاثير سطوح مختلف دانه سوياي پرچرب اكسترود شده بر عملكرد، متابوليت هاي خون و ريخت شناسي مخاط روده جوجه هاي گوشتي
آزمايشي به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف دانه سوياي پرچرب اكسترود شده بر عملكرد، متابوليت هاي خوني و ريخت شناسي مخاط روده جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. دانه سوياي پرچرب در دماي 155 درجه سانتيگراد به مدت 15 ...
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۱۰:۴۲
تاثير استفاده مجدد از بستر و فرآوري آن بر عملكرد جوجه هاي گوشتي و كيفيت بستر
مصطفي لطفي، فريد شريعتمداري، محمد امير كريمي ترشيزي
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ ۱۵:۳۵
بررسی تغییرات اکسیداتیو گلبول‌های قرمز در مواجهه تجربی با آفت‌کش لیندین در جوجه‌های گوشتی نژاد راس
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ ۰۹:۳۴
مقایسه تأثیر افزودن آلفامیون و بیومین به جیره غذایی بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در جوجه‌های گوشتی
منصور میاحی ؛ مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری؛ مهدی پورمهدی‌بروجنی؛ امین بهزادی
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ۱۰:۱۷
اثر پودر سیر بر میزان کلسترول سرم، کبد و عضلات جوجه‌های نر گوشتی
در طیور، کبد نقش مهمی در سنتز لیپیدها و ترشح آنها به داخل پلاسما دارد. ترشح لیپیدها از کبد طیور و ذخیره آنها در عضلات از نظر بهداشت تغذیه‌ای مهم است. گزارشات متفاوت و متناقضی از تأثیر سیر بر لیپیدهای ...
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ۱۰:۱۳
بررسي تاثير مصرف تخم مرغ معمولي بر روي ليپيد پروفايل سرم
دكتر محمد قهرماني ، دكتر حسين مختاريان دلويي ، دكتر مجتبي كيان مهر ، نرگس سرشار ، مهدي يعقوبي اول ريابي
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ۱۶:۰۵
جداسازي و تعيين خصوصيات پروبيوتيكي باسيلوس هاي جدا شده از مرغ داري هاي شهرستان اراك
مسعود كرمي، پروانه جعفري، نور اميرمظفري، عادل حميدي، ياسرعبدالوند، فرزاد طهماسبي
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ ۱۶:۰۰
اثر سطوح مختلف منگنز و روي بر خاكستر پوسته، واحدها، تلفات و تخم مرغ هاي با سطوح روشن در مرغ هاي تخمگذار
پور رضا ، رحماني ، زماني
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ ۱۴:۰۴
تاثير اندازه و سطوح مختلف كلينوپتيلوليت در جيره بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي، خصوصيات استخوان درشت ني و لاشه جوجه هاي گوشتي
بهمن پريزاديان كاوان، محمود شمس شرق، سعيد حسني، يوسف مصطفي لو
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ ۱۵:۱۶
تاثير اندازه و سطوح مختلف كلينوپتيلوليت در جيره بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي، خصوصيات استخوان درشت ني و لاشه جوجه هاي گوشتي
بهمن پريزاديان كاوان ، محمود شمس شرق، سعيد حسني، يوسف مصطفي لو
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ۱۲:۰۳
اثر دوره زماني مصرف روغن ماهي در جيره غذايي بر پروفيل اسيدهاي چرب لاشه جوجه هاي گوشتي
علي اصغر صادقي، حسين ايرواني، محمدامير كريمي ترشيزي، محمد چمني
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ۱۱:۵۷
بررسي اثر عوامل مادري بر صفات توليدي و توليد مثل يك لاين تجارتي گوشتي
عليرضا فتحي، رسول واعظ ترشيزي و ناصر امام جمعه كاشان
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ ۰۹:۴۶
تعيين فاكتور ابقاي بيكربنات به منظور استفاده در روش اكسيداسيون اسيد آمينه شاخص در مرغ هاي مادر گوشتي
احمد حسن آبادي ، حسن نصيري مقدم ، حسن كرمانشاهي ، جواد پوررضا ، داگلاس كورور
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ ۰۹:۱۷
شناسايي رئوويروس هاي ايجادگر تنوسينوويت در پرندگان از گله هاي مرغ مادر ايران به روش RT-PCR و RFLP
مهدي هدايتي ، بهرام شجاعدوست ، سيد مصطفي پيغمبري
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ۱۱:۵۹
اثرات استفاده از سطوح مختلف گياه دارويي پونه (.pulegium L Mentha) بر عملكرد، صفات كيفي تخممرغ، متابوليتهاي خون و سطح ايمني خون در مرغ هاي تخمگذار
علي نوبخت ، موسي مقدم
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۰۸:۳۲
بررسي ميزان آلودگي گوشت قرمز،گوشت مرغ وتخم مرغ هاي صنعتي به گونه هاي سالمونلادرشهرستان تالش وارزيابي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي درآنها
نور اميرمظفري، زينب رحماني، خسرو عيسي زاده
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۱۳:۳۱
ارزيابي اثرات سطوح مختلف پروتئين خام بر قابليت جوجه درآوري، وزن جوجه و پاسخ هاي ايمني مرغان بومي خراسان
عليرضا حسابي نامقي، سميه شربت دار
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ۱۶:۲۰
بررسي امكان استفاده از جلبك گراسيلاريوپسيز پرسيكا در تغذيه مرغان تخم گذار
اميد وثوق شريفي ، اكبر يعقوب فر ، سيد داود شريفي ، قدرت اله ميرزاده ، فيروز عسكري
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ ۱۲:۴۱
توابع رياضي توصيف كننده ي منحني توليد تخم مرغ يك لاين مادري تجاري گوشتي
عباس صفري عليقيارلو ، رسول واعظ ترشيزي ، عباس پاكدل
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ ۱۲:۳۱