داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
۱ نظر
 
شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۳
کد مطلب : 9218
 

تاثير گياه خرفه بر عملكرد و خصوصيات لاشه ي جوجه هاي گوشتي
محمدرضا قرباني، محمد بوجارپور، منصور مياحي، جمال فياضي، سيدرضا فاطمي طباطبايي، سيد صالح طباطبايي
 
تاثير گياه خرفه بر عملكرد و خصوصيات لاشه ي جوجه هاي گوشتي
به منظور تعيين اثر استفاده از گياه خرفه بر عملكرد جوجه­هاي گوشتي سويه راس، آزمايشي در قالب طرح كاملاً تصادفي، با استفاده از 3 تيمار و 4 تكرار و 12 قطعه جوجه در هر تكرار انجام شد. تيمارها عبارت بودند از گروه كنترل، و تيمارهاي دوم و سوم كه به ترتيب حاوي 1 و 2 درصد پودر خرفه بودند. خوراك مصرفي، افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي براي دوره­هاي پيش­دان و رشد اندازه گيري شدند. در پايان دوره (روز 42) از هر تيمار 8 قطعه پرنده (4 خروس و 4 مرغ) به صورت تصادفي انتخاب، و پس از توزين به منظور بررسي خصوصيات لاشه كشتار شدند. نتايج آزمايش نشان داد كه استفاده از سطوح مختلف خرفه در دوره­ي آغازين تاثير معني­داري بر ميانگين مصرف خوراك، افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي ندارد (05/0P>)؛ اما در دوره­ي دوم پرورش، و كل دوره­ي استفاده از خرفه در سطوح 1 و 2 درصد به صورت قابل ملاحظه­اي مصرف خوراك و وزن بدن را نسبت به گروه شاهد افزايش مي­دهد (05/0P≤). تاثير سطوح مختلف پودر خرفه بر ضريب تبديل غذايي در دوره­ي رشد و نيز كل دوره­ي پرورش، از لحاظ آماري معني­دار نبود (05/0P>). نتايج نشان مي­دهد تيمارهاي غذايي اثر معني­داري بر بازده لاشه و اجزاي آن نداشته­اند (05/0P>). نتيجه مي­شود كه استفاده از خرفه باعث افزايش وزن بدن و مصرف خوراك، بدون تغيير در ضريب اجزاي غذايي جوجه­ها شده است.

کليدواژگان: خرفه، عملكرد، خصوصيات لاشه، جوجه هاي گوشتي
 


بهمن اصغری
۱۳۹۳-۰۲-۲۷ ۲۳:۲۳:۲۵
با سلام
اگر امکان دارد مقالات را به صورت pdfدر سایت قرار دهید
با تشکر