داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
۱ نظر
 
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۱
کد مطلب : 8443
 

بررسي اثرات سطوح مختلف زردچوبه بر عملكرد ، خصوصيات لاشه و فراسنجه هاي ايمني در جوجه هاي گوشتي
سيدعبداله حسيني ، علي مهدوي، امير ميمندي پور، هوشنگ لطف الهيان، فاطمه عالمي، سيدمظفر مهدي زاده، احمد ناجي، وحيد قاسملو
 
بررسي اثرات سطوح مختلف زردچوبه بر عملكرد ، خصوصيات لاشه و فراسنجه هاي ايمني در جوجه هاي گوشتي
به منظور بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف زردچوبه در جيره جوجه هاي گوشتي بر روي عملكرد، ايمني و خصوصيات لاشه، آزمايشي در قالب طرح كاملاً تصادفي با 5 تيمار، 5 تكرار و 30 قطعه جوجه گوشتي در هر تكرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل سطوح مختلف 0، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 گرم زردچوبه در كيلوگرم جيره بودند. در طول آزمايش، صفات وزن زنده، خوراك مصرفي، ضريب تبديل غذايي، درصد ماندگاري و شاخص توليد مورد بررسي قرار گرفت. در پايان آزمايش از هر قفس 4 قطعه جوجه گوشتي (دو نر و دو ماده) كشتار شده و خصوصيات لاشه مورد ارزيابي قرار گرفت. در سن 35 روزگي عيار پادتن عليه گلبول قرمز گوسفندي (SRBC)، ايمنوگلوبين G و M مورد بررسي قرار گرفت. استفاده از سطوح مختلف زردچوبه بر وزن پرنده، خوراك مصرفي، درصد ماندگاري، شاخص توليد، درصد لاشه، ران و سينه تاثيري نداشت(05/0 >p). عيار پادتن بر عليه گلبول قرمز گوسفندي، ايمنوگلوبولين G تحت تاثير سطوح زردچوبه در جيره قرار گرفت، به طوري كه جيره حاوي 1 گرم در كيلوگرم زردچوبه داراي بالاترين عيار پادتن عليه گلبول قرمز گوسفندي و ايمنوگلوبولين G بود كه اختلاف آن با گروه شاهد معني دار بود(05/0 >p). ولي ايمنوگلوبولين M تحت تاثير استفاده از زردچوبه قرار نگرفت. بر اساس نتايج اين تحقيق، هر چند افزودن زردچوبه به جيره جوجه هاي گوشتي بر صفات عملكردي تاثير معني دار نداشت ولي سبب بهبود سطح ايمني در پرنده گرديد كه اين امر مي تواند با توجه به تنش هاي زياد در دوره پرورش مفيد باشد.


کليدواژگان: زردچوبه، جوجه هاي گوشتي، عملكرد، خصوصيات لاشه، پاسخ هاي ايمني
 


شیرین زاده
۱۳۹۳-۱۰-۱۶ ۱۲:۱۰:۴۴
با سلام در صور ت امکان متن کامل مقاله را برای اینجانب ایمیل نمایید با تشکر