داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۵۵
کد مطلب : 9147
 

اثر افزودن مايع مني به اسپرم پوشش دار شده قوچ تالشي در حضور و عدم حضور زرده تخم مرغ
عليرضا وافري، محمد روستائي علي مهر
 
اثر افزودن مايع مني به اسپرم پوشش دار شده قوچ تالشي در حضور و عدم حضور زرده تخم مرغ