آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
تغذیه


اثرات مکمل کردن جیره با پودر سیر و آنتی اکسیدان تجاری بر پایداری اکسیداتیو گوشت مرغ در فریزر
حسین ایراندوست . حمیدرضا وراثی . هوشنگ لطف الهیان . محمدرضا وراثی
اثر پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه بر عملکرد و قابليت هضم پروتئين و چربي در جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
اميري قنات سامان زهرا, اسماعيلي پور اميدعلي, ميرمحمودي روح اله, مظهري مژگان
تعيين ارزش غذايي غلاف درخت كهور و تاثير سطوح مختلف آن بر عملكرد مرغ هاي تخمگذار
سيروس نوروزي ، اكبر يعقوب فر ، مهرداد شكرپور ، علي رضا صفامهر
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ ۰۹:۰۸
اثر 1- آلفا هيدروكسي كوله كلسيفرول بر روي عملكرد جوجه هاي گوشتي
ايمان چاكسري ، مجتبي زاغري ، سعيد خلجي
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۱
اثر زمان جايگزيني چربي اشباع با غيراشباع جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
منصور احمدي، يحيي محمدي
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ ۱۰:۵۴
بررسي اثرات سطوح مختلف زردچوبه بر عملكرد ، خصوصيات لاشه و فراسنجه هاي ايمني در جوجه هاي گوشتي
سيدعبداله حسيني ، علي مهدوي، امير ميمندي پور، هوشنگ لطف الهيان، فاطمه عالمي، سيدمظفر مهدي زاده، احمد ناجي، وحيد قاسملو
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ ۱۵:۵۱
بررسي وضعيت دريافت صبحانه در دانش آموزان و ارتباط آن با برخي از عوامل در شهر سمنان
بتول كريمي ، مهدي سادات هاشمي، حسين حبيبيان
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ ۱۳:۰۹