آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
تغذیه


اثرات مکمل کردن جیره با پودر سیر و آنتی اکسیدان تجاری بر پایداری اکسیداتیو گوشت مرغ در فریزر
حسین ایراندوست . حمیدرضا وراثی . هوشنگ لطف الهیان . محمدرضا وراثی
اثر پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه بر عملکرد و قابليت هضم پروتئين و چربي در جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
اميري قنات سامان زهرا, اسماعيلي پور اميدعلي, ميرمحمودي روح اله, مظهري مژگان
بررسي امكان استفاده از جلبك گراسيلاريوپسيز پرسيكا در تغذيه مرغان تخم گذار
اميد وثوق شريفي ، اكبر يعقوب فر ، سيد داود شريفي ، قدرت اله ميرزاده ، فيروز عسكري
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ ۱۲:۴۱
بررسي استفاده از آزولافيليكولوئيدس در جيره جوجه های گوشتی
جهت بررسي امكان استفاده از آزولا در تغذيه جوجه هاي گوشتي،آزمايشي در قالب يك طرح كاملا تصادفي متعادل با استفاده از 675 قطعه جوجه گوشتي نر يك روزه لوهمن به مدت هشت هفته به اجرا در آمد. 9 جيره حاوي سطوح ...
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ ۱۳:۲۲
تاثير جايگزيني جو بجاي ذرت با و بدون استفاده از آنزیم
مصرف جو به علت داشتن پلي ساكاريدهاي بتا_گلوكان در جيره جوجه هاي گوشتي محدوديت دارد. مي توان با مصرف آنزيم هاي تجارتي از جو به مقدار بيشتري در جيره طيور استفاده كرد. اين آزمايش به منظور بررسي تأثير مكمل ...
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ ۱۲:۵۲
تاثير افزودن اسانس آويشن، ليمو، نعناع و زنيان در جيره جوجه هاي گوشتي نر بر روي فراسنجه هاي كيفي گوشت
فرهاد صمديان ، آرمين توحيدي ، سعيد زين الديني ، محمد امير كريمي ترشيزي ، زربخت انصاري پيراسرايي ، پدرام غلامزاده ، محسن تقي زاده
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ ۱۴:۰۹
اثر افزودن چاي سبز و روغن ماهي به جيره جوجه هاي گوشتي بر عملكرد و پاسخ ايمني هومورال عليه نيوكاسل
محمد روستائي علي مهر ، شقايق زارع زاده، عليرضا عليزاده ، محسن محمدي قيصر
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ ۱۳:۵۲