آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
تغذیه


اثرات مکمل کردن جیره با پودر سیر و آنتی اکسیدان تجاری بر پایداری اکسیداتیو گوشت مرغ در فریزر
حسین ایراندوست . حمیدرضا وراثی . هوشنگ لطف الهیان . محمدرضا وراثی
اثر پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه بر عملکرد و قابليت هضم پروتئين و چربي در جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
اميري قنات سامان زهرا, اسماعيلي پور اميدعلي, ميرمحمودي روح اله, مظهري مژگان
تاثير گياه خرفه بر عملكرد و خصوصيات لاشه ي جوجه هاي گوشتي
محمدرضا قرباني، محمد بوجارپور، منصور مياحي، جمال فياضي، سيدرضا فاطمي طباطبايي، سيد صالح طباطبايي
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ ۰۸:۵۳
تاثير تراكم پروتئين و مدت تغذيه جيره پيش آغازين بر عملكرد، رشد و نمو دستگاه گوارش، تركيبات بدن، خصوصيات لاشه و برخي از فراسنجه هاي خوني در جو
سهيل يوسفي، منصور رضائي ، زربخت انصاري پيرسرائي
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ ۱۵:۲۲
بررسي اثر جيره هاي حاوي نعناع، پروبيوتيك يا پريبيوتيك بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي
امين دوستي، كامران طاهر پور، جواد نصر ، حسينعلي قاسمي
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۰۹:۵۵
تاثير اندازه و سطوح مختلف كلينوپتيلوليت در جيره بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي، خصوصيات استخوان درشت ني و لاشه جوجه هاي گوشتي
بهمن پريزاديان كاوان، محمود شمس شرق، سعيد حسني، يوسف مصطفي لو
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۰۹:۵۱
تاثير سطوح مختلف دانه سوياي پرچرب اكسترود شده بر عملكرد، متابوليت هاي خون و ريخت شناسي مخاط روده جوجه هاي گوشتي
آزمايشي به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف دانه سوياي پرچرب اكسترود شده بر عملكرد، متابوليت هاي خوني و ريخت شناسي مخاط روده جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. دانه سوياي پرچرب در دماي 155 درجه سانتيگراد به مدت 15 ...
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۱۰:۴۲