آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
بهداشت و بیماری


شناسایی و خصوصیات مولکولی سروتیپ جدید برونشیت عفونی(GI-28) در چین
حسین رضایی (دانشجوی سال ششم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)
اثر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلينوپتيلوليت بر صفات عملکردي، آنزيم هاي کبدي و غلظت ليپيدهاي خون جوجه هاي گوشتي
اسماعيلي مينا, هاشمي سيدرضا, داوودي داريوش, جعفري آهنگري يوسف, حسني سعيد, بلندي نيلوفر, شباني اكرم
تاثیر استروژن برروی پاسخ اولیه سمیت سلولی ناشی از عفونت با ویروس برونشیت عفونی در اوویداکت مرغ
وحید موسوی
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱۸:۴۰
جداسازی ویروس برونشیت عفونی با استفاده از real- time PCR وابسته به ترانس کریپتاز کمی و بررسی ارتباط آن با جدایه ی ویروس در تخم مرغ های جنین دار
وحید موسوی
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۲۲:۰۶
تاثیر سینبیوتیک تلقیح شده در تخم مرغ برروی ساختار و توسعه ارگان های ایمنی
ترجمه : علی یوسف زاده کلخوران
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ ۲۱:۰۸
مقایسه شجره شناسی قطعه ژن ‌1S جدایه‌های ویروس برونشیت عفونی پرندگان در حال چرخش با واکسن‌های مصرفی در ایران
مسعود هاشم زاده؛ شهین مسعودی ؛ وحید کریمی؛ عبدالحمید شوشتری؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ محسن محمودزاده
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ ۱۴:۴۰
مقايسه تاثير افزودن آلفاميون و بيومين به جيره غذايي بر پاسخ ايمني در برابر واکسن کشته آنفلوانزاي پرندگان تحت تيپ H9N2 در جوجه هاي گوشتی
مياحي منصور, صيفي آبادشاپوري مسعودرضا, پورمهدي بروجني مهدي, بهزادي امين
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ ۱۶:۲۶