آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
بهداشت و بیماری


شناسایی و خصوصیات مولکولی سروتیپ جدید برونشیت عفونی(GI-28) در چین
حسین رضایی (دانشجوی سال ششم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)
اثر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلينوپتيلوليت بر صفات عملکردي، آنزيم هاي کبدي و غلظت ليپيدهاي خون جوجه هاي گوشتي
اسماعيلي مينا, هاشمي سيدرضا, داوودي داريوش, جعفري آهنگري يوسف, حسني سعيد, بلندي نيلوفر, شباني اكرم
تاثير پودر فلفل سياه، سير و زردچوبه بر عملكرد و تيترآنتي بادي عليه ويروس نيوكاسل جوجه هاي گوشتي سويه كاب (جنس نر)
بهروز آقاياري فر، نيما ايلا، بهزاد همتي، محمدحسين نعمتي
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۱۷:۰۴
مطالعه شجره شناسي بر اساس ژن فسفوپروتئين ويروس هاي نيوکاسل جدا شده در ايران، 1389-1391
قليان چي لنگرودي آرش, حسيني حسين, كريمي وحيد, مددگار اميد, هاشم زاده مسعود, غفوري سيدعلي, باقري قاديکلايي سيدسينا, واحدي سيدميلاد
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۵:۴۹
مطالعه مقايسه اي کوکسيديوز تجربي در جوجه هاي گوشتي دو سويه Ross و Cobb از طريق اندازه گيري کاروتنوئيدهاي پلاسما
شجاعي سيدشاپوررضا, كاكرودي نيماعيسي, بختياري نيما
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۳:۰۸
بررسي فراواني و تعيين گروه هاي سرمي و الگوي حساسيت آنتي بيوتيکي سالمونلا در گوشت مرغ در شهرستان اردبيل
رييسي الهام, قيامي راد مهدي
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۱۲:۲۵
بررسي شيوع گونه هاي کمپيلوباکتر در مراحل مختلف کشتار و عرضه لاشه مرغ
ايران نژاد امين, رحيمي ابراهيم, غلامي آهنگران مجيد
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۱۲:۲۲