Share/Save/Bookmark
 
پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۲۳
کد مطلب : 11182
 

شناسایی و خصوصیات مولکولی سروتیپ جدید برونشیت عفونی(GI-28) در چین
حسین رضایی (دانشجوی سال ششم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)
 
شناسایی و خصوصیات مولکولی سروتیپ جدید برونشیت عفونی(GI-28) در چین
چکیده
کرونا ویروس برونشیت عفونی پرندگان یک پاتوژن بزرگ و عمده ی طیور می باشد. یک ویژگی مشخص برونشیت عفونی وجود سویه های مختلف که به سروتیپ های مختلف برمی گردند است که کنترل کامل بیماری به وسیله ی واکسیناسیون یک وظیفه ی چالش برانگیز مربوط حفاظت متقاطع ضعیف بین سروتیپ های مختلف می باشد. را ارائه می دهد.
در این مطالعه( مقاله) بسته به نتایج آنالیز سکانس S1 و تست های خنثی کننده ی متقاطع ویروس،سویه ی برونششیت عفونی ck/CH/LGX/111119 از نظر ژنتیکی و آنتی ژنی متفاوت از دیگر تیپ های شناخته شده ی برونشیت عفونی کشف شده است، معرفی و ارائه ی نه تنها یک ژنوتیپ جدید بلکه یک سروتیپ جدید می باشد( طراحی شده بعنوان GI-28). ویروس های مربوط به این سروتیپ سال های اخیر از چندین منطقه در چین جدا شده اند که چرخه ی اندمیک سروتیپ در مکان های مختلف جغرافیایی در چین را مطرح می کند.
مطالعات بیشتر به وسیله ی آنالیز های ژنومی کامل نشان داد که سویه ی ck/CH/LGX/111119 ممکن است از وقایع نوترکیبی منشا بگیرد که شامل ژنوتیپ LX4 برونشیت عفونی و یک بخشش ناشناخته ی برونشیت عفونی ژن S1 یا نتیجه ی تجمع جهش ها و انتخاب ها می باشد، مخصوصا در ژن S1، از یک ویروس ژنوتیپ LX4.
سویه ی ck/CH/LGX/111119 یک سویه ی نفروپاتوزنیک است، اگرچه یک تروپیسم بافتی گسترشی( تنفسی، گوارشی، ادراری، و دستگاه تولید مثلی) بین جوجه های به چالش کشیده شده ی یک روزه داشت.
عفونت لوله های تخم بر با سویه ی ck/CH/LGX/111119 یافت شده در این مطالعه ممکن است پیامد های شدیدی داشته باشد چون ویروس به احتمال زیاد تخم گذاری های اشتباه را تحریک می کند.