درگیری مزرعه شما با بیماری های تنفسی (برونشیت ، نیوکاسل ، آنفولانزا) در سال 91 نسبت به سال 90 چه میزان بوده است ؟
کمتر بوده است
۳۶.۷ %
 
بیشتر بوده است
۴۶.۷ %
 
تفاوتی نداشت
۱۶.۷ %
 
۳۰ رأی