به نظر شما کدام یک از کاندیداهای ریاست جمهوری می تواند با برنامه هایش تاثیر بسزایی در بهبود وضع دامپروری,کشاورزی و صنایع وابسته داشته باشند؟
سعید جلیلی
۸.۷ %
 
غلامعلی حداد عادل
۰.۹ %
 
محسن رضایی
۹.۶ %
 
حسن روحانی
۲۷ %
 
محمدرضا عارف
۳.۵ %
 
محمد غرضی
۰.۹ %
 
محمدباقر قالیباف
۹.۶ %
 
علی اکبر ولایتی
۶.۱ %
 
هیچکدام
۳۳.۹ %
 
۱۱۵ رأی