آيا شما بعنوان توليد كننده در صنعت طيور كشور نسبت به سال گذشته تغييري در سيستم گرمايشي و كاهش هزينه سوخت خود ایجاد نموده اید ؟
بلي
۵۶ %
 
خير
۴۴ %
 
۵۰ رأی