آیا محدوده فعلی قیمت فروش مرغ زنده با توجه به هزینه های تولید مناسب می باشد؟
بلی
۱۳.۱ %
 
خیر
۸۶.۹ %
 
۳۸۳ رأی