آیا توافق هسته ای می تواند نقشی در بهبود صنعت طیور کشور داشته باشد؟
بله
۵۵.۶ %
 
خیر
۴۴.۱ %
 
۲۸۸ رأی