آیا مدیریت جناب آقای دکتر دستور در سازمان دامپزشکی کشور را موفق ارزیابی می نمایید؟
بله
۲۵.۹ %
 
تا حدی
۸.۶ %
 
خیر
۶۵.۵ %
 
۵۸ رأی