داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۱
کد مطلب : 11173
 

اثر استفاده از سطوح مختلف عسل بر قابلیت جوجه درآوری و مرگ و میر جنینی در بلدرچین ژاپنی
عبدالاحد رسولی . فرزاد باقرزاده کاسمانی . جعفر آشوری . وحیده صباغی
 
اثر استفاده از سطوح مختلف عسل بر قابلیت جوجه درآوری و مرگ و میر جنینی در بلدرچین ژاپنی
چکیده :
به منظور بررسی اثر غوطه ور سازی تخم بلدرچین ژاپنی در سطوح مختلف عسل بر قابلیت جوجه درآوری و میزان مرگ و میر جنینی طی انکوباسیون تعداد 120 عدد تخم بلدرچین ژاپنی به 4 تیمار (1 تیمار شاهد و 3 تیمار غوطه ور شده در محلول های حاوی 5، 10 و 15 درصد عسل) که هر تیمار دارای 3 تکرار مشتمل بر 10 عدد تخم بلدرچین بود، تقسیم گردید. نتایج نشان داد که تیمار محلول 10 درصد عسل باعث افزایش معنی دار (P<0.05) قابلیت جوجه درآوری در تخم بلدرچین شده و همچنین همه تیمارهای اعمال شده باعث کاهش معنی دار (P<0.01) تلفات جنینی در دوره 8 تا 14 روزگی انکوباسیون شدند.