داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۹
کد مطلب : 11172
 

اثر آلوئه ورا بر میزان جوجه درآوری و مرگ و میر جنینی تخم بلدرچین طی جوجه کشی
وحیده صباغی درمیان . فرزاد باقرزاده کاسمانی . عبدالاحد رسولی . جعفر آشوری
 
اثر آلوئه ورا بر میزان جوجه درآوری و مرگ و میر جنینی تخم بلدرچین طی جوجه کشی
چکیده :
به منظور بررسی اثرات ژل آلوئه ورا بر میزان جوجه درآوری و مرگ و میر جنینی تخم بلدرچین ژاپنی،آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی بر روی 120 عدد تخم بلدرچین که به 4 گروه ازمایشی با 3 تکرار و هر تکرار مشتمل بر 10 تخم بلدرچین بود، انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد و گروه های غوطه ور شده به ترتیب در محلول 2/5،5 و 7/5 درصد آلوئه ورا به مدت 15 دقیقه بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تیمار 7/5 درصد آلوئه ورا باعث افزایش معنی دار (p<0.05) قابلیت جوجه درآوری در تخم بلدرچین و همچنین همه تیمارهای اعمال شده باعث کاهش معنی دار (p<0.01) تلفات جنینی در دوره 8 تا 14 روزگی انکوباسیون شدند.