Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۹
کد مطلب : 10939
 

فراوانی برخی از ژن های مرتبط با حدت در جدایه های روده ای و خارج روده ای اشرشیا کلی با منشاء ماکیان
 
فراوانی برخی از ژن های مرتبط با حدت در جدایه های روده ای و خارج روده ای اشرشیا کلی با منشاء ماکیان
زمینه مطالعه: اگر چه اشرشیا کلی جزء فلور طبیعی روده موجودات خونگرم از جمله پرندگان است، اما در صورتی که طی دوره پرورش طیور، بهداشت زیر حد استاندارد باشد یا بیماریهای تنفسی و یا سرکوب کننده سیستم ایمنی رخ دهد، باعث بیماری می‌گردد. اشرشیا کلی پاتوژن پرندگان (APEC)، چندین ژن مرتبط با حدت و بیماریزایی دارد. سویه‌های APEC مسئول برخی از بیماری طیور از جمله کلی باسیلوز، سندرم سر متورم، عفونت کیسه زرده، التهاب بند ناف و کلی‌گرانولوما هستند.

هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسی حضور و فراوانی سه ژن مهم حدت در اشرشیا کلی‌های روده‌ای و خارج روده‌ای (کبدی) جدا شده از ماکیان استان خوزستان در جنوب غرب ایران بود.

روش‌کار: در مجموع 120 جدایه اشرشیا کلی (60 روده‌ای و 60 کبدی) جدا شده از ماکیان توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) برای حضور ژن‌های ایروباکتین (iutA)، هماگلوتینین حساس به حرارت (tsh) و فیمبریه نوع1 (fimH) مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج: نتایج نشان داد که tsh،iutA و fimH به ترتیب در 78.3٪، 70٪ و 61.7٪ از جدایه‌های کبد حضور دارند در حالی که در جدایه‌های روده‌ای فراوانی این ژن‌ها به ترتیب 21.7٪، 41.7٪ و 41.7٪ بود. شایع‌ترین ژنوتیپ در جدایه‌های خارج روده‌ای و روده‌ای به ترتیب +tsh+ fimH+ iutA و -tsh-fimH- iutA بود.

نتیجه‌گیری نهایی: در مجموع به نظر می‌رسد که این مجموعه از ژن‌های حدت به میزان قابل توجهی (0.05>p) در جدایه‌های خارج روده‌ای شایع‌تر بوده و احتمالاً این ژن‌ها نقش مهمی در پاتوژنز APEC جدا شده از جنوب غرب ایران ایفاء می‌نمایند. اگر چه این ژن‌های حدت در تمامی جدایه‌‌هایAPEC حضور نداشتند ولی شیوع آنها بالا بود و استفاده از محصولات این ژن‌ها در واکسن ممکن است در محافظت در برابر عفونت‌های ناشی از این باکتری مؤثر باشد.

کلید واژگان : ایروباکتین، ماکیان، ‌اشرشیا کلی، فیمبریه نوع1، پروتئین حساس به حرارت (tsh)