Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۳
کد مطلب : 10820
 

ردیابی ویروس کم خونی عفونی ماکیان در گله های گوشتی استان خوزستان
سمیه دیباوند ؛ منصور میاحی ؛ عبدالحمید شوشتری ؛ مسعودرضا صیفی ؛ رمضانعلی جعفری
 
ردیابی ویروس کم خونی عفونی ماکیان در گله های گوشتی استان خوزستان
چکیده :
کم­ خونی عفونی به عنوان یکی از مهم­ترین بیماری­های سرکوب­کننده­ی ایمنی در ماکیان می­باشد. عامل بیماری از سیرکوویروس­ها ایکوزاهیدرال، بدون غشا می­باشد. ژنوم حلقوی و DNA تک رشته­ای دارد. ویروس کم­خونی عفونی ماکیان (CIAV) اخیراً به عنوان تنها جنس گیروویروس دسته­بندی شده است. شدت نشانه­های بالینی به چندین فاکتور از قبیل دوز ویروس و سن آلودگی وابسته می­باشد. همچنین معتقدند که ایجاد مقاومت سنی با بلوغ سیستم ایمنی مرتبط می­باشد. هدف این مطالعه، ردیابی ویروس کم­خونی عفونی در گله­های گوشتی استان خوزستان در جنوب غربی ایران بود. نمونه­ها از 50 گله­ی گوشتی تهیه و به طور تصادفی از هر گله 10 کبد از لاشه­های کشتار شده جدا گردید. نتایج نشان دادند که از نظر ویروس کم­خونی عفونی، 32 گله (64 درصد) از 50 گله­ی گوشتی از نظر CAV با روش مولکولی PCR مثبت هستند. همچنین 13 گله­ از 24 گله­ی گوشتی تجارتی (16/54 درصد) به روش الایزا مثبت بودند. این مطالعه نشان داد آلودگی با ویروس کم­خونی عفونی ماکیان در گله­های گوشتی منطقه گسترده است و در گله­های مرغان گوشتی به میزان بالایی وجود دارد.
کلیدواژگان
کم خونی عفونی ماکیان؛ ایمونوساپرسیو؛ گله گوشتی؛ خوزستان