آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مرغ تخم گذار


ارزيابي فارمي دو واکسن کشته دو گانه نيوکاسل + گامبورو در جوجه تخمگذار تجاري
حقيقي خوشخو پيام, حسيني حسين, اكبري آزاد گيتا, معصوميان سعيد
مقایسه اثرات پری‌بیوتیک‌های تجاری(ساف مانان،Bio-MOS وفرمکتو)بر عملکرد،صفات کیفی تخم‌مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزاونیوکاسل درمرغ‌ تخم گذار
نویسندگان محمد شهیر؛ مریم شریفی؛ امید افسریان ؛ سید سعید موسوی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان–ایران
مقايسه عملكرد توليدي دو سويه مرغ تخم گذار تجاري
محمد حسين شهير، كمال عبدي شيشه گران
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ ۰۹:۳۸
تاثير نانوسيلور و ضدعفوني كننده هاي خوراك بر عملكرد، جمعيت ميكروبي روده و كلسترول زرده مرغ تخم گذار
فتح اله نقي زاده ، محمد امير كريمي ترشيزي ، شعبان رحيمي
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ ۱۰:۰۴
مقايسه تاثير دانه كتان و گلرنگ بر تركيب اسيدهاي چرب زرده تخم مرغ و پاسخ تيتر آنتي بادي مرغان تخم گذار
حسيني واشان ، افضلي ، ملكانه ، ناصريان ، رساني
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ ۱۰:۰۲
تعادل اسيد- باز درمرغ‎هاي تخم‎گذار و رابطه آن با الكتروليت هاي جيره غذايي درشرايط تنش گرمايي دوره اي
لطف اله برنايي ، عبدالحسين سميع ، حميدرضا رحماني ، جواد پوررضا
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ ۰۹:۴۲
ارزيابي تاثير كاهش سطوح مواد مغذي جيره بر عملكرد و كيفيت تخم مرغ، مرغ هاي تخم گذار در اواخر دوره تخم گذاري
علي نوبخت، فرشيد مظلوم
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ ۰۹:۳۷