آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مرغ تخم گذار


ارزيابي فارمي دو واکسن کشته دو گانه نيوکاسل + گامبورو در جوجه تخمگذار تجاري
حقيقي خوشخو پيام, حسيني حسين, اكبري آزاد گيتا, معصوميان سعيد
مقایسه اثرات پری‌بیوتیک‌های تجاری(ساف مانان،Bio-MOS وفرمکتو)بر عملکرد،صفات کیفی تخم‌مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزاونیوکاسل درمرغ‌ تخم گذار
نویسندگان محمد شهیر؛ مریم شریفی؛ امید افسریان ؛ سید سعید موسوی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان–ایران
بررسي اثرات زئوليت (كلينوپتيلوليت) بر شاخص هاي عملكرد مرغ تخمگذار تجارتي
احمد حسن آبادي ، مرتضي صفرخانلو
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ ۰۸:۴۷
اثرات جايگزيني ذرت با گندم با استفاده از آنزيم سافيزيم بر عملكرد و بعضي از صفات كيفي تخم مرغ در مرغ هاي تخم گذار
نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگي)، شماره 89، زمستان 1389 ص 33
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ ۰۸:۳۸
اثرات كنجاله هاي سوياي تجاري با و بدون افزودن آنزيم فيتاز و مولتي آنزيم بر عملكرد و صفات كيفي تخم مرغ در مرغ هاي تخم گذار
نشريه علوم دامي (پژوهش و سازندگي)، شماره 91، تابستان 1390 ص 34
۱۳۹۱/۰۵/۲۸ ۱۰:۱۳
تاثير نانوسيلور و ضدعفوني كننده هاي خوراك بر عملكرد، جمعيت ميكروبي روده و كلسترول زرده مرغ تخم گذار
توليدات دامي، سال سيزدهم، شماره 1، بهار 1390 ص 49
۱۳۹۱/۰۵/۲۸ ۱۰:۱۰
اثر سطوح مختلف رنگدانه و منبع چربي، با و بدون آنزيم بر عملکرد و رنگ زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار
در آزمايشي استفاده از سطوح مختلف رنگدانه در جيرههاي حاوي منابع مختلف چربي با و بدون آنزيم (گريندازيم جي پي 15000) بر رنگ زرده تخممرغ و عملكرد مرغان تخمگذار مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايش در قالب يك طرح ...
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ ۰۷:۲۰