آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
مرغ تخم گذار


ارزيابي فارمي دو واکسن کشته دو گانه نيوکاسل + گامبورو در جوجه تخمگذار تجاري
حقيقي خوشخو پيام, حسيني حسين, اكبري آزاد گيتا, معصوميان سعيد
مقایسه اثرات پری‌بیوتیک‌های تجاری(ساف مانان،Bio-MOS وفرمکتو)بر عملکرد،صفات کیفی تخم‌مرغ و تیتر آنتی بادی آنفولانزاونیوکاسل درمرغ‌ تخم گذار
نویسندگان محمد شهیر؛ مریم شریفی؛ امید افسریان ؛ سید سعید موسوی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان–ایران
بررسي عملكرد يك گله مرغ مادر تخم گذار در استان آذربايجان شرقي
علي خدادادي، حسين جان محمدي، مجيد قشلاق عليايي، صادق عليجاني ، نصراله پيراني
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ ۱۶:۰۶
بررسي كارآيي فني و شكاف تكنولوژي واحدهاي پرورش مرغ تخم گذار ايران
رضا اسفنجاري كناري ، منصور زيبايي
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ ۱۵:۳۶
مطالعه اولتراسونوگرافي ساختارهاي طبيعي دستگاه توليد مثل در مرغهاي تخمگذار
دكتر منوچهر عالي مهر ، دكتر فرهاد فرخي اردبيلي ، دكتر يلدا احمدي
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ ۰۸:۲۶
فراواني و توزيع بدني جرب قرمز طيور در مرغان تخمگذار استان مركزي
محمد يخچالي ، سهراب رسولي ، احسان البرزي
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ ۰۹:۲۰
بررسي تاثير سطوح مختلف انرژي و نسبت انرژي به پروتئين جيره بر عملكرد مرغ هاي تخم گذار بومي استان فارس در مرحله دوم تخم گذاري
مسعود عرب ابوسعدي، ابراهيم روغني و بيان حسن زاده
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ ۱۶:۲۴