Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۰
کد مطلب : 10649
 

200 هزار تن سرریز تولید مرغ درکشور
رئیس هیات مدیره سراسری مرغداران ایران گفت که حدود 200 هزار تن مرغ مازاد برمصرف سرانه درکشور تولید می شود.
مرجع : خبرگزاری ايرنا
 
200 هزار تن سرریز تولید مرغ درکشور
عطاءالله حسن زاده روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرنگارایرنا درساری تبعیت نکردن مرغداران از برنامه کاهش تولید و وجود مرغداری های غیرمجاز را علت اصلی این مازاد تولید بر مصرف گوشت مرغ و کاهش قیمت این مواد پروتینی در بازار اعلام کرد.
به گفته وی نیمی از تولید مازاد گوشت مرغ کشور درمرغداری غیرمجاز تولید می شود.
این مسئول بالا بودن قیمت نهایی تولید گوشت سفید درایران در مقایسه با کشورهای رقیب حوزه صادراتی را علت اصلی خالی بودن دست مرغداران درصادرات دانست.
حسن زاده فرسودگی تجهیزات و فضای فیزیکی مرغداری های کشوررا علت اصلی درافزایش قیمت تمام شده تولید گوشت مرغ در این واحدها برشمرد.
رئیس هیات مدیره سراسری مرغداران کشورگفت که هم اکنون سالانه دومیلیون تن گوشت مرغ در24 هزار مرغداری رسمی کشورتولید می شود که یک میلیون و 700 تا یک میلیون و 800 هزار تن درداخل به مصرف می رسد.
حسن زاده افزود : ظرفیت تولید مرغ در کشور می تواند تا دو میلیون و 300 هزار تن نیز برسد که سرریز 500 هزار تن تولید مازاد به خارج صادر شود.

دست خالی مرغداران از صادرات
رئیس هیات مدیره سراسری مرغداران ایران بالا بودن قیمت نهایی تولید مرغ را دلیل اصلی برکنارگذاشتن مرغ از سبد صادراتی دانست.
حسن زاده گفت که مرغداران برای اجرای طرح صادرات گوشت سفید به خارج نیاز به دریافت مشوق های صادراتی از سوی دولت دارند که رایزنی برای این کار در حال انجام است.
وی میزان پرداخت مشوق صادراتی را برای هر کیلوگرم گوشت مرغ بین چهار تا پنج هزار ریال اعلام کرد و گفت دولت در صورت پرداخت مشوق صادراتی یکساله به مرغداران ، سال های بعد این قشر می توانند با کاهش هزینه های جانبی قیمت ها را برای صادرات تنظیم کنند.
رئیس هیات مدیره سراسری مرغداران ایران افزود : دولت درشرایط فعلی حداقل دو هزار میلیارد ریال اعتبار در سال صرف خرید مرغ مازاد می کند و قرارگیری این اعتبار در قالب تسهیلات بانکی به مرغداران می تواند نیاز نقدینگی را برای صادرات باز کند.
درکشور24 هزارواحد مرغداری دارای مجوز رسمی با تولید سالانه دو میلیون تن گوشت سفید فعالیت دارند که ظرفیت نهایی این واحد تا دو میلیون و 500 هزار تن قابل افزایش است.