Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۵۶
کد مطلب : 7774
 

پایش مولكولی آنفلوانزای پرندگان در پارك‌های پرندگان شهر تهران
نشریه: Iranian Journal of Veterinary Medicine (دوره: ۶، شماره: ۳)
كیوان مجید زاده ، آرش قلیان چی لنگرودی ، محمد سلیمانی ، وحید كریمی ، عباس مروتی
 
پایش مولكولی آنفلوانزای پرندگان در پارك‌های پرندگان شهر تهران
زمینه مطالعه: ویروس آنفلوانزای پرندگان از طیف وسیعی از پرندگان آزاد زیست از رده‌های گوناگون پرندگان جدا شده است.از سال 1998 تـا كنون همه‌گیری آنفلوانزای پرندگان 2N9H بعنوان یك معضل در صنعت طیور كشور مطرح گردیده است. در سال 2006 گزارش وقوع ‌1N5H در قو‌ها در شماب كشور مشاده گردید اما تا كنون گزارش رسمی در گله‌های تجاری وجود ندارد.هدف: هدف از این مطالعه بررسی پایش مـولكولی انفلوانزای پرندگان در پارك‌های پرندگان استان تهران بوده است. روش كار: در این مطالعه 100 نمونه سواپ مدفوعی از گونه‌‌ای مختلف پرندگان از پارك‌های پرندگان در تهران از گونه‌های مختلف (كبوتر، اردك،قو،طوطی،كلاغ، نجشك) در آذر و آبان ماه سال 2009 جمع آوری شد.استخراج RNA و واكنش RT-PCR بر اساس دستورالعمل WHO جهت تشخیص تیپ A ویروس آنفلوانزا صورت پذیرفت. نتایج: در 14% نمونه‌ها مثبت گردیدند. نتیجه‌گیری‌نهایی:گونه‌های اردك و گنجشك مثبت گردیدند.این اولین گزارش مثبت آنفلوانزای پرندگان در این گونه‌ها در ایران می‌باشد.با توجه به شیوع آنفلوانزای 1N 1H و آنفلونزای پرندگان در منطقه و همچنین اهمیت بهداشت عمومی پارك پرندگان زنده نیاز به بازنگری پایش آنفلوانزای پرندگان ضروری بنظر می‌رسد.پایش بیشتر آنفلوانزای پرندگان در پرندگان وحشی جهت تعیین تحت تیپ و مطالعات شجره شناسی ضروری بنظر می‌رسد.