داخلی     آرشيو مقاله     تخم مرغ
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۰۳:۴۷
کد مطلب : 2630
 

مشكلات تخم مرغ
مرجع : گروه علمی شرکت صنایع تخم مرغ تلاونگ
 
مشكلات  تخم مرغ

مشكلات پوسته تخم مرغ
وضعيت عوامل ايجاد كننده
شكل غير عادي• ژنتيك
• بيماريهاي تنفسي ( برنشيت، نيو كاسل، LT لارنگوتراكئيد)
• سن طيور (شيوع در طيور پيرتر بيشتر است)
پوسته نازك و پر منفذ• ژنتيك ( تخمگذاري پيش از موقع )
• تغذيه ( كمبود كلسيم ، فسفر، منگنز يا ويتامين D3 . فسفر يا نمك اضافي،
افزودن ويتامين D2 بجاي ويتامين D3 ، افزايش تدريجي ويتامين D باعث ايجاد تخم مرغهايي با پوسته جوش دار Egg shell pimpling مي شود )
• بيماريهاي تنفسي ( Mg مايكو پلاسما گالمي سپتيكوم ، برونشيت و نيو كاسل EDS)
• مديريت : داروهاي سولفيدي ، درجه حرارت بالاتر از C° 30 سالن پرورش، ترسيدن طيور، مسموميت با حشره كشها جهت كنترل حيوانات موذي و كپكها در دان (Arasan )
• سن طيور ( شيوع در طيور پيرتربيشتر است )
بافت غير طبيعي و ناصاف پوسته• ژنتيك
• تغذيه : كلسيم زياد
• بيماريهاي تنفسي ( برونشيت و نيو كاسل )
• مديريت : مصرف بيش از حد آنتي بيوتيكها
پوسته لكه دار• ژنتيك
• مديريت : رطوبت بالا يا پايين ، لكه دار شدن در قفس
رنگ غير طبيعيقهوه اي تا سفيد
 
سفيد تا زرد 

سفيد تا قهوه اي
 
سفيد تا رنگي
1. نيكاربازين 


1. مقادير بالاي آئرومايسين ( 600 گرم در تن )
2. نشت گاز در لوله ها
3. مايكوتوكسين ها خصوصا اكرا توكسين 
1. بيشتر از 1/0 ppm سولفات آهن در آب 


1. ژنتيك 
محفظه هواي آزاد و لرزان• مديريت : جابجايي نا مناسب ، عدم پوشش با روغن
• بيماريهاي تنفسي ( برنشيت و نيو كاسل )
كوچك بودن تخم مرغ• نژاد ، كمبود كلسيم

مشكلات زرده تخم مرغ
وضعيت عوامل ايجاد كننده
لكه هاي خوني يا گوشتي• ژنتيك : در مرغهاي قهوه اي بيشتر از مرغهاي سفيد رخ مي دهد
• تغذيه : كمبود ويتامين K و يا ويتامين A
• مديريت : تغييرات ناگهاني نور و درجه حرارت، داروهاي سولفاناميدي ( خصوصا Sulfa Quanidin )، ترسيدن طيور
• سن مرغ : در طيور پيرتر بيشتر رخ مي دهد
زرده لك دار• ژنتيك
• تغذيه : گوسيپول پنبه دانه، اسيد تانيك موجود در ذرت خوشه اي با درجه پايين، كمبود ويتامين E و يا سلنيم
• مديريت : نيكاربازين، گاز آمونياك، انتقال آب از آلبومين، داروهاي ضد انگل ( Piperazine و ... )
• هجوم انگلها ( Casppillaria )
زرده خميري، لاستيكي و پنيري شكل• تغذيه : روغن خام پنبه دانه ( مالواليك و استركوليك اسيد )
• انجماد تخم مرغهاي سالم ( زيرc ° 2/2- )
زرده رها شده• تغذيه : كمبود سلنيم
• آلبومين ( سفيده ) رقيق
رنگزرد تا نارنجيزيتوني يا گل بهي
نقره اي يا سفيد 

سبز
سبز- قهوه ا ي
نارنجي- صورتي سبز
1. مقادير متفاوت گزانتوفيل در جيره : گياهان دريايي ( جلبك )، يونجه، گلوتن ذرت، سيب زميني شيرين، رنگهاي خوراكي، پودر فلفل و ... 

1. وجود 5% يا بيشتر پنبه دانه در جيره 

1. تغذيه : كمبود گزانتوفيل، ذرت سفيد يا ذرت خوشه اي
2. بيماريهاي مختلف و انگلها 

1. وجود سديم كلروفيلين در جيره (بيشتر از mg 100 )
1. وجود 5 % فلفل pimento يا بيشتر در جيره
1. فلفل قرمز
1. آلودگي به سودوموناس ، پيپرازين با دوز بالا ، مصرف بلوط ، كنجاله تخم پنبه بيش از 10 ppm ، افزايش بيش از حد ويتامين 2 B 

مشكلات زرده تخم مرغ
وضعيت عوامل ايجاد كننده
زرده مسطح• غشاء ضعيف ويتلين : كهنگي تخم مرغ و يا نگهداري در دماي نامناسب
• تاثير غير مستقيم كيفيت ضعيف پوسته
• نيكاربازين
طعم و بوي بد• برخي حشره كشها
• نگهداري ميوه جات و گلها در كنار تخم مرغها
• استفاده از دترجنت هاي خانگي جهت شستشوي تخم مرغها،
اتاق، جعبه ها و سطوح كپك زده
استحكام غشاء زرده• مقدار و طول درمان با داروهاي كوكسيديواستات و نيكاربازين در جيره بيش از 005/0 %
• كنجاله تخم پنبه
• استفاده از ذرت خوشه اي بيش از 2-1 % در جيره
• كمبود كلسيم
• نگهداري در دماي اتاق براي مدت چندين روز
• در مرغان جوانتر درصد پارگي زرده بيشتر است. ( قبل از هفته 11 )

مشكلات سفيده تخم مرغ
وضعيت عوامل ايجاد كننده
سفيده رقيق يا آبكي• ژنتيك
• بيماريهاي تنفسي ( برونشيت ، نيوكاسل ، LT لارنگوتراكئيد)
• مديريت : درجه حرارت بالاي محيط و انبار ، آمونياك زياد ، داروهاي سولفيدي ، عدم پوشش با روغن ، كارتنهاي بدون درب ، منابع فسفر با واناديوم زياد ، برخي مواد شيميايي ( Arasan )
• عوامل فيزيولوژي : افزايش PH ، از دست دادن CO2
• سن مرغ : در طيور پيرتر بيشتر رخ مي دهد
سفيده ابري• مديريت : بالا بودن غلظت CO2 اطراف پوسته بعلت روغن مالي كردن پوسته بلافاصله بعد از تخمگذاري ،سرد كردن فوري تخم مرغهاي تازه در درجه حرارت پايين ( C ° 4 )
لكه هاي خوني• ژنتيك : درمرغهاي قهوه اي بيشتر ازمرغهاي سفيد رخ مي دهد
• تغذيه : كمبود ويتامين K و يا ويتامين A
• مديريت : تغييرات ناگهاني نور و درجه حرارت ، زمانهاي متناوب كوتاه و پيوسته اي از روشنايي ، ترسيدن طيور
• سن مرغ : در طيور پيرتر بيشتر است
لكه هاي گوشتي• ژنتيك : در مرغهاي قهوه اي بيشتر از مرغهاي سفيد رخ مي دهد ، رنگدانه از پوسته در آلبومين پراكنده مي شود ( دان دان ) و بعنوان لكه گوشتي تعريف مي شود
• تغذيه : جدا شدن از لوله تخمدان كمبودهاي شديدي را منجر مي شود ( در مرغهاي سفيد )
• آسيب زود هنگام لوله تخمدان با برخي انواع برونشيت
• مديريت : ذرات كلسيم و پيگمانهاي گوشتي لوله تخمدان ، ترسيدن طيور ، لكه هاي خوني كهنه كه بعنوان لكه گوشتي تعبير مي شوند
• سن مرغ : در طيور پيرتر بيشتر است
رنگ غير طبيعيآلبومين سبز

صورتي

زرد
1. ريبوفلاوين زياد در جيره ؛ در تخم مرغهاي تازه طبيعي است و نا مطلوب نمي باشد 

1. روغن پنبه دانه كه شامل برخي اسيدهاي چرب با حلقه سيكلوپروپن ( رنگ صورتي ) مي باشد
1. وجود Hepzide در جيره
لكه هاي غير گوشتي• آلبوميني كه بعلت حرارت زياد شستشو كمي سفت شده است
فسادسبز 

سياه
1. معمولا باكتريهاي سودوموناس و يا كپكها عامل آن هستند
1. معمولا باكتريهاي پروتئوس يا كپكها عامل آن هستند
طعم و بوي بد• برخي حشره كشها ( ليندان ، BHC )
• نگهداري ميوه جات و گلها در كنار تخم مرغها
محفظه هواي حبابي• جابجايي نامناسب و قرار دادن قسمت پهن تخم مرغ در پايين

یکی از اهداف مهم در تولید مواد غذایی افزایش کیفیت و تلاش در تولید یک محصول مناسب می باشد که در صنعت مرغداری نیز توجه به این مهم می تواند کمک شایانی در راستای افزایش بهره وری نماید ، از اینرو جهت آگاهی و پیشگیری از بروز مشکلات عدیده ای که ممکن است برای این ماده غذایی ارزشمند پیش آید بخشی از مشکلات و نارسایی هایی که بر اثر مدیریت نا مناسب ، جیره های غذایی بالانس نشده و ... امکان وقوع دارد در زیر به اختصار بیان گردیده است.
پوسته : پوسته تخم مرغ از یک لایه کربنات کلسیم تشکیل شده است که دارای تعدادی خلل و فرج بوده و بسته به نزاد مرغ به رنگ سفید یا قهوه ای می باشد.
سفیده : سفیده تخم مرغ 60 % از وزن تخم مرغ را تشکیل می دهد و منبع اصلی ریبوفلاوین و پروتئین موجود در تخم مرغ می باشد.
زرده : زرده در مرکز تخم مرغ قرار گرفته است. در حدود 30 % وزن کل تخم مرغ را تشکیل می دهد و منبع اصلی ویتامین ها ، مواد معدنی و چربی موجود در تخم مرغ می باشد.                                                                  تلاونگ
                              نماینده کمیسیون بین المللی تخم مرغ (IEC) در ایران