Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۵۴
کد مطلب : 3416
 

ماهی‌ها هم پرواز می‌کنند
مرجع : خبر آنلاین
 
ماهی‌ها هم پرواز می‌کنند
دانش - سنگواره‌ها نشان می‌دهند میلیون‌ها سال از آغاز حیات روی زمین می‌گذرد و این در حالی است که جلوه‌های آن مرتب در حال تغییر و تکامل هستند. تکامل یا فرگشت به چگونگی این تغییرات در جانداران و علل سازگاری آنها با شرایط پیچیده زندگی و رقابت روی زمین می پردازد. بخشی از این تغییرات در باله‌ گونه‌های متعددی از ماهی‌های پرنده رخ داده که می‌تواند برای سازگاری بهتر آنها با محیط زیست و فرار از دندان تیز شکارچیان صورت گرفته باشد. روند تکامل در این ماهی‌ها از الگوهای متعددی تبعیت می‌کند.