ماهی‌ها هم پرواز می‌کنند

خبر آنلاین , 17 آذر 1389 ساعت 11:54


دانش - سنگواره‌ها نشان می‌دهند میلیون‌ها سال از آغاز حیات روی زمین می‌گذرد و این در حالی است که جلوه‌های آن مرتب در حال تغییر و تکامل هستند. تکامل یا فرگشت به چگونگی این تغییرات در جانداران و علل سازگاری آنها با شرایط پیچیده زندگی و رقابت روی زمین می پردازد. بخشی از این تغییرات در باله‌ گونه‌های متعددی از ماهی‌های پرنده رخ داده که می‌تواند برای سازگاری بهتر آنها با محیط زیست و فرار از دندان تیز شکارچیان صورت گرفته باشد. روند تکامل در این ماهی‌ها از الگوهای متعددی تبعیت می‌کند.


کد مطلب: 3416

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vgle.z8xbjh8ep2zibjj9r..html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net