داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۲۳:۱۰
کد مطلب : 6029
 

اثر جايگزيني ذرت با پودر سيبدزميني بر عملکرد جوجه هاي گوشتي
 
اثر جايگزيني ذرت با پودر سيبدزميني بر عملکرد جوجه هاي گوشتي


اين آزمايش به منظور بررسي اثرات جايگزيني ذرت با سطوح مختلف سيب زميني در جيره جوجه هاي گوشتي در دوره رشد (21 تا 42 روزگي) و پاياني (42 تا 49 روزگي) اجرا شد. آزمايش با استفاده از 6 سطح جايگزيني ذرت با پودر سيب زميني (0، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد) در قالب طرح كاملاً تصادفي با استفاده از 360 قطعه جوجه گوشتي نر سويه راس در 4 تكرار و 15 قطعه جوجه در هر تكرار انجام شد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که مي توان تا 40 درصد ذرت جيره ي رشد و پاياني جوجه هاي گوشتي را با پودر سيب زميني جايگزين نمود، بدون اينکه اثر منفي بر عملکرد آنها داشته باشد.