آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
هدفمندی یارانه ها
مصرف گندم 31 درصد کاهش یافت
وزیر بازرگانی از صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف گندم و آرد پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: در ماه های اخیر 31 درصد در مصرف گندم و 20 درصد در فروش آرد صرفه جویی شده است.
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ ۰۸:۳۸
25 درصد در آرد مصرفي كرمان صرفه‌جويي شد
معاون برنامه‌ريزي استاندار كرمان گفت: از آغاز قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، بيش از 25 درصد در آرد مصرفي استان كرمان صرفه‌جويي شده است.
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ ۰۸:۲۴
مديرعامل صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي از اختصاص هزار ميليارد تومان سرمايه به اين صندوق در سال جاري خبر داد و گفت: بيش از 42 ميليارد تومان اعتبار از محل هدفمندي يارانه‌ها به توليد در ...
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ ۰۸:۴۲
مشاركت بخش‌خصوصي پس از هدفمندي يارانه ها در صنعت نان افزايش يافت
رئيس مركز پژوهش هاي غلات گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، فضاي مناسب تري براي مشاركت بخش خصوصي در فعاليت هاي مربوط به خريد و ذخيره سازي گندم، فرآوري و آسياباني آن، تجارت گندم و آرد و توليد و عرضه ...
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ ۰۹:۳۴
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها رضايت كشاورزان را هنوز به دست نياورده است.
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ ۰۸:۲۶