داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۲۳:۰۷
کد مطلب : 6028
 

اثر اسيد سيتريک و فيتاز ميکروبي بر قابليت هضم ايلئومي پروتئين و عملکرد جوجه هاي گوشتي
 
اثر اسيد سيتريک و فيتاز ميکروبي بر قابليت هضم ايلئومي پروتئين و عملکرد جوجه هاي گوشتي


به منظور بررسي اثر اسيدسيتريک و فيتاز ميکروبي بر قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي و عملکرد جوجه هاي گوشتي تعداد 270 قطعه جوجه گوشتي نر سويه راس در يک طرح بر پايه بلوک کامل تصادفي و در قالب آزمايش فاکتوريل 3×3 با 9 تيمار آزمايشي، سه تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار از سن 7 تا 42 روزگي مورد آزمايش قرار گرفتند. جيره ها بر پايه ذرت-سويا و حاوي سطوح مختلف اسيد سيتريک (0، 3 و 6 درصد) و جيره هاي حاوي سطوح مختلف آنزيم فيتاز ميکروبي (0، 500 و 1000 واحد فعال آنزيم) بودند. صفاتي نظير مصرف خوراک، وزن بدن، افزايش وزن هفتگي، ضريب تبديل خوراک، صفات مربوط به لاشه، وزن نسبي اندام هاي حفره بطني، وزن نسبي اجزاء دستگاه گوارش، متابوليت هاي سرم، فعاليت آنزيمي سرم، غلظت مينرال هاي پلاسما، قابليت هضم ايلئومي پروتئين، انرژي قابل متابوليسم، کلسيم و فسفر کل در طول دوره آزمايش اندازه گيري و مورد آناليز قرار گرفتند.