داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
۱ نظر
 
شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۰۲
کد مطلب : 5109
 

دكتر مجتبي زاغري، مازيار محيطي اصلي
اثرات ويتامين هاي E و C بر عملكرد مرغ هاي تخمگذار، فراسنجه هاي خوني و كلسترول تخم مرغ
 
اثرات ويتامين هاي E و C بر عملكرد مرغ هاي تخمگذار، فراسنجه هاي خوني و كلسترول تخم مرغ
كلسترول يكي از عوامل ايجاد بيماري هاي قلبي و عروقي در انسان است اما در پرندگان كلسترول سرم نقش مهمي براي توليد تخم مرغ دارد. فرضيات متناقضي در مورد اثرات آنتي اكسيدان ها بر سطح كلسترول سرم وجود دارند، اين در حالي است كه آزمايش هاي بسيار اندكي روي طيور انجام شده است. لذا آزمايشي به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف ويتامين هاي آنتي اكسيدان (ويتامين E و C) بر عملكرد مرغ هاي تخمگذار، خصوصيات كيفي تخم مرغ، ميزان كلسترول تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني اعم از گلوكز، تري گليسيريد، كلسترول و اجزاي آن انجام شد. تعداد 168 قطعه مرغ تخمگذار واريته 36Hy-Line W در سن 39 هفتگي به 7 تيمار و 6 تكرار و 4 قطعه مرغ در هر تكرار تقسيم شدند و آزمايش به صورت طرح كاملاً تصادفي انجام شد. تيمارها شامل افزودن سطوح 100، 200 و 400 ميلي گرم ويتامين E يا C به هر كيلوگرم جيره پايه بود. افزودن سطوح مختلف ويتامين ها به جيره، تاثيري بر صفات عملكردي مرغ ها نداشت. وزن زرده با افزايش سطوح ويتامين هاي آنتي اكسيدان در جيره، كاهش يافت . كلسترول زرده نيز كاهش خطي را با افزايش سطوح ويتامين هاي آنتي اكسيدان نشان داد . ويتامين ها و به خصوص ويتامين C افزايش معني داري را در گلوكز سرم مـوجـب شـدند . هر چند تفاوت معني داري در ميزان كلسترول كل سرم در بين تيمارها مشاهده نشد اما سطح كلسترول HDL كاهش . و سطح كلسترول LDL افزايش يافت. به نظر مي رسد كه در اين مورد ويتامين E نسبت به ويتامين C تركيب مؤثرتري مي باشد.(اصل مقاله را از بالا دريافت نماييد.)  
 

مهیار
۱۳۹۰-۱۲-۱۴ ۱۱:۱۳:۴۹
حجم مطلب بسیار کم است